Re: Re: správnosťprekladu

Oracle 911 | 09.12.2014

Čo tak "Koncepcia občianskej bezpečnosti"-de facto transliterovaný názov.

Přidat nový příspěvek