Re: správnosťprekladu

Ferko | 08.12.2014

Súhlasím, z pohľadu slovenského jazyka sa viac prikláňam k slovu 'spoločnosť'. Je zaujímavé ako je často na Slovensku spájané slovo 'sociálny' a to s niečim nepríjemným.
Napr.: neprispôsobiví, chudobní občania a pod... - sociálne prípady.

Teraz ako to zkombinovať:
spoločenská bezpečnosť - menej vhodné
bezpečnosť spoločnosti - vhodnejšie

Přidat nový příspěvek