Re: Re: ako to vidí wikipedia

Vasiľ | 24.11.2014

Áno vďaka, je to tak, ale chcel som poukázať na iné:

Tým istým slovám môžu ľudia rozumieť rôzne. Neide len o pojmy samotné ale aj o celkový kultúrny kontext, v ktorom sú vnímané (pojem je vždy dvojica - zvukový/grafický kód a jav zo sveta (a svet je kultúrne podmienený) - nestačí, aby len jeden prvok z dvojice bol rovnaký). Západ má inú kultúru ako Rusko a ani používanie tých istých pojmov nezaručuje porozumenie.

To je dôvod, prečo je také ťažké niečo vysvetľovať ľuďom, ktorí majú averziu voči všetkému ruskému a západ a USA vnímajú vždy nanajvýš pozitívne.

Přidat nový příspěvek