Re: Re: Gaučoví bojovníci jako budoucnost informačních válek? Jednoznačně.

Martin | 24.11.2014

Odpověď jsem Si zasloužil. Něco chceš, tak pro to něco udělej:) Souhlas... Velmi rád se o něco takového pokusím.
Asi máte pravdu, že k tomu není potřeba znalosti KSB. Vlastně shledávám svou původní otázku jako nesmyslnou. Zaprvé to tu v podstatě je. Stačí číst. Zadruhé jen těžko půjde skloubit široce srozumitelný manuál se zdejší problematikou. KSB nejde nacpat do několika srozumitelných hesel ve stylu barevnorevolučních letáčků, rozdávaných na náměstí Tahrír... Příručku gaučového bojovníka ano. Nicméně si nepřestávám klást otázky, jak takový systém informačně zabezpečit před snahami o vněší převzetí. To půjde teprve v okamžiku, kdy se množina gaučových bojovníků bude krýt s těmi, kteří pili z pramene zdejšího poznání. A to se asi nedá urychlit. Nezbývá než čekat, že propouzející se společnost najde cestu k takovému prameni.

Přidat nový příspěvek