Re: Re: Re: Re: Odpověď

Lin | 12.11.2014

No...dohadovat se nebudu. :)
Jen k těm bojarům. Původně nešlo a o "feudály, statkáře". Ano, v jistém smyslu šlo o tzv. "aristokracii". Bojaři byli mj. velitelé vojenských uskupení = skupina obyvatelstva, která se zabývala výchovou vojenských kádrů a v případě války byli něco jako generálové, podřízení jednomu generalissimu = knížeti.
Také kníže nebyl u starých Slovanů žádný nižší aristokratický titul, ale "kňjaz" byl nejvyšším (a voleným) vládcem. To VOLENÝM podtrhuji, protože nešlo o žádnou rodovou nástupnickou linii - to je výmysl anglosasů.
Když on je právě u Slovanů s názvoslovím napáchaný ten největší zmatek...

Přidat nový příspěvek