Re: Re: Re: Re: Čéska foják dobrá foják?

udo | 27.09.2014

Áno, v zásade dobromyselný národ bol informačnou depriváciou(a dezinformáciou) prevrátený v bezprízorný dav.

Nemali síce moc informácii, no mali zdravý sedliacky rozum..

Problém boli,ako vždy a prakticky všade, známe paralelné štruktúry,poznajúce mentalitu národov, psychológiu davu, atď.., ktoré systematicky vytvárali oné situácie, kde sa jednotlivé strany štatisticky ani takmer inak chovať nemohli.
Tak aj s bežnými Maďarmi, Rakúšanmi, "kresťanmi", či židovským plebsom.

Zasa raz znova:
"Mierou svojho chápania robíś na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac"

Praktická štatistika je kostrou intuície.

Som presvedčený, že rádový legionár chcel len
1. prežiť,
2. urobiť niečo pre vlasť,
.. a ak sa vyskytla príležitosť, občas si možno niečo pre deti "privyrobiť"

..no svoju časť zodpovednosti a s ňou spojených dôsledkov za konanie kolektívu vždy niesol..a nesie

Toľko k programovej ilúzii:
A. neexistencie kolektívnej zodpovednosti a
B. ospravedlniteľnosti konania z nevedomosti..

..bo ak niekto koná nevedome(automaticky), ide v tomto zmysle o priťažujúcu okolnosť a nie okolnosť poľahčujúcu,
keďže sa skúmané konanie stalo evidentne, podľa priznania samotneho vyšetrovaného normou.
Či už transgeneračne, alebo nejakou "samoriadenou módnou vlnou" aktuálnej kultúry.
T.j., gramotnejší jedinec sa tak stáva svedkom masovej sociálno-inžinierskej procedúry, operácie na biomase.

Žiaľ, na zodpovednosť masy vykonávateľov(krovia), hrajú naši starí známi kultologickí "motivátori".
Toľko v skratke k légiám a niektorým zásadným metodologicko-konceptuálnym okolnostiam 1.svetovej vojny

Přidat nový příspěvek