uvědomění si odlišnosti

jarek | 14.01.2017

Vládne se pomocí strachu. Kdyby si opravdu všichni uvědomili, že spoluvytváříme tento sociální svět, tak by jsme si uvědomili, že se můžeme bát jen sami sebe. Odlišnost mezi námi a zbytkem přírody je v mechanismu sebezdokonalování. V přírodě se organismy sebezdokonalují na základě reakcí na negativní impulsy, u lidí by sebezdokonalování už mohlo být při současné úrovni poznání řešeno samoregulací. A to opravdu vyžaduje u většiny populace pochopení řízení lidstva jako celku spoluprací co nejvíce lidí na co nejvíce úrovních. Tzn. najít vyváženou kombinaci mezi osobním zájmem jedince a společným zájmem lidstva jako celku. Ale vyžaduje to od lidí určitou míru chápání kvantové podstaty univerza. Pro mě pojem Bůh znamená soubor univerzálních principů tvořících podstatu života.

Přidat nový příspěvek