Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

ph4rmy | 26.09.2014

Udo, nie je úrok problém iba vtedy, ak sú nim zaťažené peniaze, ktoré sú výsledkom systému frakčného bankovníctva? (čiastočné krytie vkladov prostredníctvom povinných minimálnych rezerv vytvára priestor pre tvorbu depozitných peňazí, ktoré rozširujú ponuku peňazí)

Napr. pri pôvodnom vklade 100e, pri miere PMR 2%, bude prírastok vytvorených vkladov v rámci celého bankového sektoru 5000e (100*1/PMR). (Samozrejme úplná expanzia vkladov by prebehla len za špecifických podmienok)

Komerčné banky tak disponujú schopnosťou niekoľkonásobne zvýšiť pôvodné bankové vklady a tieto peniaze zaťažujú úrokom...

Na druhej strane, ak jeden ekonomický subjekt (veriteľ) požičia vlastné peňažné prostriedky druhému subjektu (dlžník), prečo je nemorálne, ak za mieru rizika, ktorú podstupuje dostane od dlžníka naspäť istinu + úrok?

Ďakujem za odpoveď.

Přidat nový příspěvek