Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 24.09.2014

Isto..
praktickým modelovaním matríc sa zaboberá každý z nás od narodenia, ale nie každý si to rovnako uvedomuje. Pritom VEDOMIE identifikácie nových faktorov a formovania koncepcie stereotypov vytvára práve onen kľúčový evolučný náskok dotyčných elitárnejśích jedincov.

..no zároveň by asi otázkou na mieste bolo:
Prečo si kolegovia západnejśí môžu dovoliť viac luxusu
ZDANIA morálky?

..veď pracujú predsa oveľa menej(kvantitatívno-kvalitatívne) a miera technologizácie výroby je identická, resp. v niektorých oblastiach u nás vyššia.

Přidat nový příspěvek