Re: Re: Re: zkratky

Lux | 11.09.2014

Za málo Anka, len aby to poslúžilo, pretože sa jedná o nás všetkých.

Žiaľ o matriciach toho málo ľudí niečo vie, pričom všetky sociálne procesy v nich prebiehajú!
Čím neskôr sa to dostane medzi ľudí a hlavne do učebných osôb, tým bude stále mnoho nešťastí a katastróf, nielen sociálnych, ale aj prírodných.
Pretože ľudia svojimi myšlienkami vytvárajú mnoho negatívnych matríc a nevedia ako mnohé energeticky veľmi silné a neustále dobíjané (napr. náboženské, futbalové) zámerne negatívne zo zákulisia vytvorené negovať, prípadne ich energeticky previesť na prijateľnejší algoritmus - scénar.
Často si takto ľudia aj predurčujú pravdepodobnostne nepriaznivý osobný osud, ale aj osud svojich blízkych v matrici rodiny, či rodu.

U prírodných katastróf, ktoré sú v mnohom vyvolané ľudskou činnosťou (biopolia ľudí interagujú s celoprírodnými fyzikálnymi poliami) sa dokážu niektorí ľudia intuitívne vyhnúť, lebo pociťujú energeticky nabitú matricu katastrófy a pod.

Veľa úspechov štúdiu a prevedení poznatkov do každodenného života.

Přidat nový příspěvek