Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Lux | 08.09.2014

Ahoj Pe-tri,

keď som si to prečítal druhýkrát, myslím si, že som ťa viac - menej porozumel.
Všetko čo popisuješ je v jednoznačnom terminologickom pojmovom aparáte vyjadrené v KSB. Pochopiteľne ináč a ďaleko širšie a do hĺbky psychológie človeka - do istej miery zvieratka (časom sa tu objavia aj ďalšie in-Formácie, aby sa ľudia dostali viac do správnejšieho obrazu).
Človek - zvieratko má však obrovský potenciál nadstavby cez slobodu vôle (bez vôle - niet človeka) a konania ►čím správnejšie a morálnejšie koná, tým sa mu otvára širší potenciál, ktorý môže prerásť až do "magických" schopností..
Že však väčšina ľudí koná častokrát nevedome proti úmyslu VM, v tzv. Božom dopustení, vie len nepatrné množstvo ľudí, a tak potom si nevedia zodpovedať otázku: Prečo práve ja ? - trpím, zažil som nešťastie, prichádza smrť..
Preto netreba podceňovať akékoľvek in-Formácie,zvlášť tie životným procesom objektívnejšie, ktoré sa tu budú postupne objavovať, pretože všetko so všetkým nejak pri-miere-ne súvisí ..
A geneticky podmienený potenciál skutočného Človeka je prakticky nepredstaviteľný - predstav si, že jedinec, ktorý sa psychicky dostane do priameho kontaktu s Najvyššou hierarchiou Vesmíru môže byť prienikom všetkých schopností, vrátane aj tých "paranormálnych", ktoré sa kedy objavili na Zemi. Prečo Ježiš dokázal konať zázraky - oživovať mŕtvych, ozdravovať kaliky, meniť vodu na víno (myslíš, že to skutočne urobil ?), chodiť po vode...atď. ?

Má to však veľký háčik v kolektívnom podvedomí a nevedomí, kde je každý človek automaticky zapojený, ale to nechám na inokedy. Na oblasť "mágie" a "egregoriálnych zázrakov"...:))

Takže nech je G-ra-al s nami!

Přidat nový příspěvek