Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Taky díky, když mohu opět jen zopakovat. Ať už je to s "věcmi mezi nebem a zemí jakkoliv" na jednom by bylo dobré se shodnout. Každý člověk (chudý či bohatý, otrok či pán) má svobodu a moc jednat buď dle své vlastní vůle nebo jednat dle (hledané jím) vůle Boží. Jednat dle vůle Boží pak neznamená nic jiného než konat dobro jiným, jednat dle vlastní vůle pak znamená konat dobro sobě. Tato jednoduchá volba je ve skutečnosti otázkou života a smrti. To nás učí pravé učení Ježíše Krista a to je podstatou jeho poselství.
P.

Přidat nový příspěvek