Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Vasiľ | 07.09.2014

Miera, informácia a matéria sa tu mnohoráz rozoberala. Skúsim to prepovedať vlastnými slovami:

Miera = zákonitosti, forma, tvar, podmienky,...

Matéria = to (súcno), čo nadobúda mieru. Akékoľvek dynamické (premenlivé) súcno. Existencia, to čím je tvorený svet. (Atómy, molekuly... to je len časť z toho.)

Informácia = prenos, impulz, zadanie/nadelenie miery, spojenie mier. Spojenie miery s matériou. Prostredníctvom informácie je matérii nadelená miera, i miery sa ňou prenášajú/menia a tým dochádza ku zmenám mier matérie.

Netuším, či je to najlepší možný spôsob uvažovania, chápania sveta. Môžem povedať len to, že sa mi páči (vnímam ho ako uspokojivejší ako ten doterajší) a zdá sa mi byť lepší ako doterajší: hmota, energia, čas a priestor. Viac k tomu povedať neviem a obávam sa, že som sa nateraz k tejto téme vyčerpal - ani o "posmrtných zmysloch" nič neviem. Zmohol som sa len to "podobenstvo" o zlomenej kose.

Prípadnú Tvoju reakciu si rád prečítam, no či aj odpoviem, to už naozaj neviem.

Vďaka za diskusiu.

Přidat nový příspěvek