Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Vasiľ | 07.09.2014

S prvými dvomi vetami súhlasím, avšak dopĺňam, že hoci čiastkové zákonitosti na rôznych stupňoch hierarchie môžu byť rôzne, Objektívnu Všeobjímajúcu Mieru = Zákonitosti Chodu Univerza musia mať spoločné. Keby nie, tak tak by to neboli vzájomne vložené (alebo sa prelínajúce) systémy, ale dva rôzne svety, ktoré by o sebe nijak nevedeli. Súčasťou zákonitostí sú totiž aj interakcie medzi hierarchiami riadenia.

Čo sa týka otázky:
"Je z hlediska neoddiskutovatelné lidské smrtelnosti možno hovořit o tom, že tyto hierarchické úrovně jsou stejně skutečné ? Hmotný subsystém je z hlediska lidského života (a jiné zaujmout většinou neumíme) dočasný, duchovní nikoliv. Není tedy evidentní, že jedna úroveň je stínem druhé ?"
tak aby som na ňu odpovedal, musím prejsť do úplne iného uhla pohľadu a dôrazne na to upozorňujem, aby sa nemiešali rôzne veci (obávam sa, že aj to spôsobuje nedorozumenie medzi nami).
Kým doteraz som hovoril o hierarchiách riadenia, teraz prejdem k zákonu strojenia Matérie, Miery a Informácie:

Na hmotu ľudského tela sa možno dívať ako na matériu. Matéria vzniká in-formáciou (prenosom, uplatnením sa formy/miery). Z tohto pohľadu sa preto miera (iba) zdá byť nadradená matérii, alebo inak - niet veci bez obrazu (miery), a preto sa naozaj zdá, že "jeden svet je tieňom druhého". Rovnako však ani miera neexistuje sama osobe - niet javu, kde by matérie nebolo, pričom matériou nie sú iba atómy, vákuum, žula... ale napríklad aj emócie. Aj "ľudská duša" je len matériou, ktorá podlieha zmenám (a zároveň ako každá vec, aj ona má mieru). Ak sa telo ako nástroj opotrebuje a pokazí sa, tak človek nevojde do iného sveta, možno len dôjde k zmene jeho vnímania (k horšiemu či lepšiemu) jedného jediného sveta = objektívnej reality.

Podobenstvo k posmrtnému životu:
Človek kosí lúku a kosa sa mu zlomí. Človek si pokrčí plecami a začne sa rozhliadať okolo. Vidí krásnu prírodu, ktorú doteraz počas kosenia nevnímal, lebo bol sústredený na prácu. Začne sa venovať inej činnosti a možno sa po čase, opäť vráti ku koseniu...

Možnože podliehaš starej filozofickej ilúzii o Platónovskom svete ideí, ktorý je oddelený od nášho sveta. Platón mal asi pravdu, keď hovoril o ideách (miere, forme) ako o objektívnej skutočnosti, no zmýlil sa, keď "svet ideí" oddelil od toho nášho. Nemožno oddeliť mieru od matérie a informácie. To by potom viedlo k nezmyselným otázkam o prvenstve vajca či sliepky. Ako vravím - niet procesu, kde by bola iba miera, iba matéria alebo iba informácia.

Ešte jedna poznámka - návrat k uhlu pohľadu zo začiatku môjho príspevku (opäť dôrazne upozorňujem):
Rôzne hierarchie riadenia netreba hľadať len "nadpozemskom" svete. Aj v tom "pozemskom" existuje množstvo príkladov na rôzne hierarchie riadenia (napr. domácnosť/rodina, obec a obecné úrady, okres, kraj, štát a jeho vláda, planéta Zem a globálna vlády, Slnečná sústava, ktorej pohyby riadia zmeny klímy na Zemi,...)

Přidat nový příspěvek