Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Vasiľ | 07.09.2014

"Jsi snad toho názoru, že pokud by nebylo tvé hlavy (nebo hlavy kohokoliv jiného) realita (ať již pod tímto pojmem rozumíme cokoliv tak či onak strukturovaného) přestane existovat ?"

Práveže nie. Objektívna realita existuje bez ohľadu na niečiu hlavu. Intelekt, intuícia... osoba vždy nemôže vidieť objektívnu realitu v celej jej plnosti. Vníma z nej len nejaké časti a subjektívnym (teda nedokonalým) úsilím sa snaží vytvoriť obraz, ktorý sa čo najviac PRIBLIŽUJE k objektívnej realite. Plne ju však obsiahnuť nemusí. DVTR/KOB predstavuje jednu z metód, ako si tento obraz vytvoriť - zdá sa, že doposiaľ najlepší, no bude nutné, aby to praktický život potvrdzoval a keď DVTR nebude stačiť, bude treba vymyslieť niečo nové alebo doplniť DVTR.

Rozdelenie javov na "pozemské" a "nebeské" je len ľudská abstrakcia. Veď na javy "pozemské" vplývajú javy "nebeské" a naopak.

Ale rozumiem aj tvojmu prístupu, a myslím si, že nezhoda vznikla kvôli terminologickému aparátu. To čo Ty nazývaš nebom a zemou by sa v terminológii v DVTR dalo nazvať rôzne hierarchicky usporiadanými navzájom vloženými systémami - objemnejšími matricami.

Používanie slov pozemské a nebeské tvorcovia DVTR neuprednostnili zrejme preto, lebo takáto terminológia niektorým evokuje, že jedno je skutočnejšie alebo reálnejšie ako to druhé, iným zase to, že jedno si žije svojím životom a to druhé zase svojím a len výnimočne sa navzájom ovplyvnia, ďalším zase niečo iné a len niektorí to pochopia správne ako hierarchie usporiadania vesmíru, a k nim prislúchajúce hierarchie riadenia. Všetky hierarchie sú však rovnako skutočné a nemožno tvrdiť, že v jednej z nich je hmota a v druhej zase duchovno a v tretej zase neviem čo. Na všetkých úrovniach usporiadania vesmíru sú javy strojené, zmaterializované nadelením miery prostredníctvom informácie.

Navyše používanie pojmov Materiálno a Duchovno by spolu s pojmovým aparátom kategórií strojenia Miera, Informácia a Matéria tvoril vnútorne si protirečiaci pojmový systém. Preto sa v DVTR píše o hierarchicky vyšších a nižších riadeniach. (Toto bude asi ten hlavný dôvod, prečo sa v DVTR nepoužívajú slová ako pozemský a nadpozemský svet.)

Přidat nový příspěvek