Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Lux | 07.09.2014

Ahoj Pe-tri,

možno na začiatok si definujme pojmy:
Hypotéza a Teória.
Iste uznáš, že Teória (pozri udove výklady významu z hellenizmu) je už podložená množstvom faktov, súvislosťami medzi nimi - previazanosťou, pozorovaním NF procesov, ktoré sa odohrávajú v Obj. realie a skladaním ich do nejakého mozaikového celku - sklíčko po sklíčku s určitou mierou pravdepodobnosti.
Ak poznáš Goedelovu teorému, tak vieš, že v uzavretom systéme sa logicky dá dokázať VŠETKO ► musíš preto vystúpiťmimo systém a pozrieť sa na neho "zvonku".

DVTR je len taký základ, ako poskladať rôznorodé sklíčka (fakty) do nejakých celkov (hľadať súvislosti v odlišnostiach) - taká svojská Ariadnina niť, dávajúca možnosť každému samostatne sa vyhrabať z labyrintu obrovského množstva faktov, názorov, učení, relígií, ideológii..
Pochopiteľne z hľadiska časových i objemovo-informačných obmedzení tu na fóre vždy pôjde o nejaké zjednodušenie, časť infa sa nachádza medzi riadkami, časť je v umlčaní a záleží na dialógovom partnerovi, aké obrazy sa mu následne vytvoria, ako ich jeho psychika "strávi"..

Predpokladám, že si už starší skúsený človek, ktorý má veľa za sebou, ako sa hovorí "pričuchol" k množstvu rôznorodých učení - ezo/exoterických.
Viacerí tu vystupujeme, snažiac sa procesy medzi nebom a zemou osvetľovať cez prizmu KSB, no zatiaľ postrádam tvoj filozofický status. Popíš teda aká je tvoja predstava-postoj o kozmogónii sveta, modulu jeho riadenia, aké ezoterické učenie je ti srdcu najbližšie apod.

Čo sa týka Gralu, tak som čítal desiatky výkladov - teraz ide o to, ktorý je najbližší Najvyššiemu všeobímajúcemu systému.
Sú názory, že pôvod treba hľadať v pohanstve, že ide o rituál smrti a znovuzrodenia, ktorý bol ešte v kultoch rastlín a neskôr sa "pretavil" do kultov Tammuza, Attisa, Adoniza, Usireho, Osirisa...a nakoniec kultu Ježiša.
No sú aj názory, že Graal má schopnosť vnímaťa aktívne pôsobiť, napr. krátky úryvok s Parsifala: "Počúvajte teraz, ako sa ľudia dozvedia, že ich grál volá. Na kameni, okolo jeho kraja, sa objavujú napísané listy, kde je meno a rodokmeň každého, dievčaťa, či chlapca, kto má podniknúť túto úžasnú cestu (do neba)...Všetci, čo sú dnes dospelí, prišli sem ako deti."
Potom sú to rôzné názory typu: kalich, misa z poslednej večere Ježiša, jeho krv, špecifické tajomstvo, Archa úmluvy ...atď. množstvo mystiky.

Takže, akoby si čo najbližšie k VM vyložil rozložený kód: G - ra - al


"Skutečně se jedná o master-slave léčku GP spočívající v predeterminaci člověka do podřízené role dřív než se narodí nebo to je něco za co Kristus oprávněně položil život ?

Nikto sa predsa nerodí do podriadenej role a Kristus predsa na kríži nezomrel, to len mystérium smrti a znovuzrodenia prevzal GP z vyššie spomínaných kultov a "vsadil" do Biblie, ale to tu bolo už neraz komentované ...

Přidat nový příspěvek