Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Ahoj Vasile, díky za reakci. Chápu co chceš říct. Nicméně přináší to otázku - co je víc subjektivní ? Tvůj výrok - cituji: "V objektívnej realite neexistuje nič také ako (rôzne sa prelínajúce a(lebo) vzájomne vložené) úrovne chápania. Tieto úrovne sú len produktom subjektivizmu - nič viac. Niet žiadneho rozdelenia na materiálno a duchovno, vedu a relígiu, intuitivizmus a racionalizmu,... iba ak v hlavách ľudí" nebo tradice našich předků toto rozdělení potvrzující ? Jsi snad toho názoru, že pokud by nebylo tvé hlavy (nebo hlavy kohokoliv jiného) realita (ať již pod tímto pojmem rozumíme cokoliv tak či onak strukturovaného) přestane existovat ? Copak je tak těžké pochopit, že materiálno pracuje s lidskými hmotnými smysly, kdežto duchovno s lidskou psychikou ? Je jedno jestli to pojmologicky sjednotíme či nikoliv, co jedno není je to, že účinkující zákonitosti jsou zde rozdílné. A to nemluvím o tom, že tzv. duchovno je třeba dále strukturovat. Člověk analogicky k okolní realitě prostě je trojitá struktura, přičemž v každé z nich (jakož i v člověku) platí jiné tzv. objektivní zákony (jak nahoře tak dole). O tom hovoří jak tradice našich předků, tak je to možno individuálně verifikovat. Snahy s individuální verifikací však "sousedí" s okultními jevy (zabývajícími se zákonitostmi panujícími v mimohmotných realitách - a zde jsou GP přeborníky) a proto je tato verifikaci mj. i morálně determinovaná.
P.

Přidat nový příspěvek