Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hоx | 07.09.2014

Nadpřirozené jevy neexistují, jen objektivně možné, které se z pohledy jedince dělí na ty, které UŽ chápe, a na ty, které JEŠTĚ nechápe nebo nezná (nevchází v okruh jeho pojmů, stereotypů). Okultizmus ("magie") je jen fyzika na jiných principech - je možné jen to, co je objektivně možné (v matrici možných stavů vesmíru - vševesmírné Míry. ps. a matricové řízení, egregory... nespadají pod tvé chápání "okultizmu" = "skrytého"?).

"Okultizmus" je jedním z nástrojů (řízení) který GP používá, nic více, tj. nestojí NAD konceptuální mocí, ale je jen jedním z nástrojů jejího provádění.

Existuje nejeden tisíc let, a kde jsou nějaké (jakékoliv) celospolečensky významné výstupy okultizmu? Kde jsou obecně jakékoliv výstupy, kromě získání osobní moci některých, zabývajících se okultními praktikami. Ve srovnání s významem a důsledky statisticky významného zvýšení míry chápání u populace, je to hračka pro děti na odvedení pozornosti...

Přidat nový příspěvek