Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

udo | 07.09.2014

Možno by bolo lepšie PeTri, položiť otázku:
S čím v tejto teórii by sa zatiaľ, podľa dnešných poznatkov, možno dalo súhlasiť(a na akej úrovni chápania, bo nejaká objektívne pozitívna existuje spravidla vždy) a až potom, s čím nie a prečo.

..a najdôležitejšie:
Akú alternatívu navrhuješ..keďže bez toho negácia, ako taká, konštruktívny zmysel prirodzene stráca. Nehovoriac už o tom, že keď zavrhneme nejaký model, či dokonca človeka ako celok, vážne riskujeme v danej(nikdy nie náhodne vzniklej konštelácii) získanie nejakých podstatných informácii v kontakte s ním.

Toľko k funkčnej dialektike..
I Obama(resp. jeho poradcovie) vo svojej knihe správne povedal veľmi závažnú formuláciu, že
"Demokracia je spoločný dom, postavený na diaLogu.."
.. ak ma pamäť nemýli..

..diaLogos..DioLogos..DuaLogos.. dialektický, avšak bez boja protikladov interpretácie treťotriedneho "vzdelávania"

To isté sa týka aj Hóra a jeho "kladne, či zápornej interpretácie"
Tak hoci aj Set, či dokonca Amen, Jehova, atď.

Nezabúdajme hlavne na prastaré známe ľudové:
"Podľa seba súdim teba!"
ZÁVISÍ OD KONTEXTU

Přidat nový příspěvek