Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Njn o to právě jde, když půjdeme k detailům dojdeme k různým poznatkům. Já tvé pojetí chápu jako velké zjednodušení objektivní skutečnosti, kdy se mnoho věcí ohýbá tak, aby to vyhovovalo axiomatům a na nich vystavěné hypotéze. To o čem píšeš prostě znám jinak, z jiných zdrojů v jiné logice s jinými závěry. Bylo by to na dlouho. Apropo - třeba ten Horus - je u tebe kladná nebo záporná postava ? A proč zrovna tento egyptský bůh a kde jsou ostatní ? I to oko nad pyramidou - nelze chápat třeba jako ještě nedokončené dílo? A v čem to (Velké nebo Malé?) dílo vlastně spočívá ? Skutečně v nastolení nové formy otrokářského řádu ? Není za tím něco jiného? Dan Brown je z hlediska hlubšího poznání pak samozřejmě bezvýznamná, najatá, postava. Znáš třeba co o Grálu věděl velký zasvěcenec Goethe, když už ho tady kdosi zmínil ? A co vůbec tento klasický pojem znamená a jaký má vztah k diskutovanému tématu ? Atd., atd, atd...
No a ten popis GP od Petrova není věc mého pochopení, jak jsem psal výše, jen jsem stručně popsal jím zpracovaný a publikovaný grafický popis struktury GP. Osobně nepotřebuji řešit jestli GP je jenom těch 22 jedinců či skupin nebo celá síť, co je jádro, co periferie a co parciální funkcionář. Proč taky, když za podstatné považuji něco zcela jiného a celá konstrukce GP je v podstatě jen hypotéza. Prostě tvoje/vaše premisy (a tudíž i závěry) jsou poněkud jiné než moje. To ale neznamená, že s něčím/někým jako GP není potřeba se seznámit a zaujmout k tomu vědomý a promyšlený životní postoj.
P.

Přidat nový příspěvek