Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Lux | 06.09.2014

Ahoj Pe-tri,

obávam sa, že si nedával moc pozor pri výklade Petrova.

GP = 22 jedincov pracujúcich v dvoch jedenástkach tandémovým alebo polytandémovým spôsobom - viď príspevok uda.
Čo sa týka ich klanov, rodín...neuvažoval si, že môžu byť inosexuáli? Už v strarovekom Egypte sa preukázateľne vedelo, že muž je do istej miery bazálne inštinktívne, podvedome závislý na žene, čo sa široko v histórii využívalo k ovládaniu určitých persón vo vysokej glogálnej i lokálnej politike (pozri tzv. inštitút židovských žien).
A inosexuáli majú do istej miery posunutý diapazón príjmu určitých frekvencií, vibrácií (ezotericky).., čo by z toho mohlo vyplývať?
A na pyramíde moci sú symbolizovaní ODTRHNUTÝM Hórovým okom - akoby neexistovali = Polyfémov Nikto z ich produkcie starogréckych mýtov, programujúcich príslušné matrice a následne správanie populusu, často používajúc Delfský (nielen) orákul na dosiahnutie žiadúceho stavu (orákul ani tak nepredpovedal budúcnosť, ako programoval ich budúce správanie ► schéma prediktor-korektor v reálnom živote, pričom vykladači veštieb pýtii boli do určitej miery zasvätení žreci - taká bližšia periféria).
Čiže to je tá - okultná verchuška, používajúca matricové globálne riadenie - hierarchicky najvyššie riadenie na Zemi, keďže iné védicko-znacharské štruktúry nedokázali podchytiť OBJEKTÍVNY proces globalizácie (nevytvorili globálnu koncepciu rozvoja ľudstva, ako takého).

Už trochu viditeľnejšia periféria následuje:
►Prieuré de Sion (Priorstvo Sionu), ktoré nepredstavuje ešte globálne klany. Ak si chceš naštudovať ich genealógiu, tak si treba prečítať knihu Svätá krv a svätý grál z bohatým dokumentačným materiálom výskumníkov. Veľmajstrami (nautonieri - zo starej francúžštiny navigátor alebo kormidelník) boli aj veľmi známe osobnosti histórie, ako napr. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, či Jean Cocteau.
Info z tejto knihy "ukradol" piárista zlátaniny mystiky, symboliky, ezoteriky a pravdy v službách vyšších zasvätencov - Dan Brown, ktorý spropagoval aj Priorstvo Sionu, ale aj lži Rímskej cirkvi (ne)svätej. Ak si si všimol, tak postavu veľmajstra v knihe (filme) Da Vinciho kód určil "bežnému" správcovi múzea v Louvri Jacques Saunièrovi (postava tiež ukradnutá z knihy Svätá krv...).
V takýchto "bežných" funkciách môžu byť aj najvyšší "kormidelníci", ktorým ide o MOC a nie o PENIAZE (ako tu už mnohokrát zaznelo, tie sú len inštrumentom - 4. priority infozbraní).
Prieuré de Sion vraj ovláda tajomstvo svätého G-ra-al-u = prsteňa moci tejto biblickej civilizácie v alegorickom symbolizme.
Zo známejšej histórie majstri zo Sionu stáli napr. za vznikom Rádu Templárov, za sytémom maskovania skutočnej moci "filantropiou" ešte tuším v 16. stor., za chrbtovou kosťou nimi vytiahnutého do čela FRA - Charlesa de Gaulle ai.
Nemusím zdôrazňovať, že rodokmene týchto "navigátorov" siahajú ďaleko až niekde k Dávidovi apod., značná časť z nich sú leviti, ktorí stoja nad rabinátom.
Veď úlohou judaistov, ktorú im GP prisúdil cez Starý Testament - je RIADIŤ biblickú otrokársku civilizáciu k preddefinovanému cieľu skúpenia sveta na DLH (úrok) a stáť za oponou, v pozadí všetkých revolúčnych zmien a naopak v popredí kult-úry vzorov správania populusu, t.j. v sytéme tzv. umenia..

►358 globálnych klanov, kde najznámejšie sú Rothschild, Rockefeller, Morgan, Loeb, Kuhn, Wartburg, Baruch atď. Väčšina má pochopiteľne judaistické korene, čo vyteká z princípu projektu globalizácie po biblicky.
Tie potom realizujú praktickú globálnu politiku, podľa doporučení, nariadení "navigátorov". Čiže zďaleka nemôžu byť konceptuáli, i keď sa snažia používať prvky matricového riadenia.
►Systémy masonov, Rádov, rabinátu, sionistov...atď. ako si spomenul - tí už vykonávajú parciálne periférne funkcie riadenia stád (programovo-adaptívne moduly v terminológii DVTR).

Přidat nový příspěvek