Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hоx | 06.09.2014

> ako relevantná je tá 22jka?

dobrá otázka. Je to podmíněno tandemovým principem činnosti, o čemž tu najdeš také dost informací. Desítka žreců Jihu starého Egypta plus jejich představitel (10+1), desítka Severu plus jejich představitel. A tady sám uvítám zpřesnění, zda tahle struktura řízení 2x(10+1) je v písemnostech starého Egypta někde přímo zmíněná, jsou historické záznamy, nebo je to dedukce na základě nepřímých údajů a souvislostí?
[edit: udo výše fakticky odpověděl, údaje jsou]

Pokud pochopíš plnou funkci řízení, dojdeš k pochopení že v globálním měřítku první 4 etapy někdo (nebo něco) zákonitě musí realizovat, možnost neexistence je nulová. Osobně si pro sebe můžeš odmítnout termín "GP", nenazvat nijak a předstírat že "to" neexistuje, ale na realitě to nic nezmění - jen ten jev bude pro tebe osobně neviditelný.

A úplně obecně - pokud máš pracovní hypotézu, potvrzenou praxí a životem a schopnou predikce, a jsi schopný identifikovat vnější projevy nějakého "něco", které ještě nemá název, stojíš před úkolem to nějak pojmenovat, vytvořit nový pojem. Zavedení pojmu "Globální prediktor" je pokusem nazvat obsahově adekvátně nějaké "něco", vycházeje z pochopení funkce toho "něco" a identifikace jeho řídících zásahů, projevů. Jde o to že dokud nějaký jev není obsahově adekvátně nazván, pro společnost jakoby neexistoval.
Jestli ti něco říká blackbox analýza / testing, tj. podle vnějších projevů a charakteristik bez zkoumání vnitřního uspořádání a struktury objektu, je tu analogie, i když něco je o struktuře a dislokaci GP během historie známo. Ale otázka věku členů je z tohoto pohledu skutečně asi tak relevantní jako otázka, co měli 17.6.1945 na snídani.

a ještě zpět tady k tomu - "A úplně obecně - pokud máš pracovní hypotézu, potvrzenou praxí a životem a schopnou predikce, a jsi schopný identifikovat vnější projevy nějakého "něco" ... pokud by ti v takové situaci někdo řekl, "a dokaž mi to", nebo "dej mi nějaký konkrétní důkaz"... co bys dělal, nebo mohl dělat, kromě postupu/rady, co byl/a napsán/a výše?

Přidat nový příspěvek