Re: GP

udo | 05.09.2014

skúsim aj ja trochu na tému..

1. Nezabúdajme, že ide len o teóriu(gr."pozorovanie", model)..i keď dosť závažnú a pomerne funkčnú..

2. Vieme, že náhoda je absurd. Nič také vo vesmíre, vo vede neexistuje.
Poznáme postupnosť :
„Pravidlo(proces) nemôže byť bez cieľa a cieľ bez jeho deFinítora.“
Nič iné okrem procesov sme zatiaľ vo vesmíre(UniVerse) z vedeckého hľadiska nenašli.

3.Ten, kto prvý identifikoval proces globalizácie, ako proces objektívny a dal si za cieľ, subjektívne formulovať koncepciu jeho samoriadenia, bol prvým globalizátorom. Podľa našich odhadov sa to z viacerých dôvodov, ktoré sme tu neraz rozoberali, stalo v Egypte najneskôr pred cca. 3500 rokmi(18.dynastia), no veľmi pravdepodobne ešte o kus skôr..

5.Viacero rokov dozadu padla v jednom fiktívnom rozhovore zo strany docenta na jednej prednáśke podobná otázka ako sa ty pýtaš M.:

Docent: Čo motivuje globalizátorov?

Študenti: Peniaze? Moc?

Docent: Skôr tá moc, keďže peniaze sú len prostriedok k moci a nie moc sama.
Kto má moc, nemusí mať peniaze a kto má peniaze, nemusí mať reálnu moc.
Tak, ako je trh vždy len prostriedkom pri plnení konkrétnych plánov, cieľov. Trh je tiež len nástroj, ktorý je nutné vždy veľmi presne nastavovať pomocou daňovo-dotaćnej politiky. Inak prídete vždy k nevyhnutne k nejakej forme fašistickej diktatúry, totality. Silnejších hráčov na trhu totiž vždy moc oného A. blahodárneho nástroja, alebo B.zbrane hromadného ničenia a programovej dlhodobej genocídy, vždy opantá. Totiž keď národ v pozornosti, záujme o spoluriadenie svojho osudu poľaví a v masu, dav sa zmení i od človečiny kloniť začne..To je motivácia Jeho pre nich..

Študenti: Čo motivuje mocných, veď tiež raz zomrú?

Docent: Môžu vedomosti, informačný náskok, ako základ moci, predávať svojim potomkom po generácie.

Protiotázka: Čo jediné si nemožno kúpiť?

Študenti:
Lásku, rodinu, zdravie..

Docent:
To všetko si dnes uź v podstate v istom zmysle kúpiť môžeme, včítane zdravia.
Dnes vieme syntetizovať, vypestovať pomocou genetického inžinierstva 3-4% ľudského tela a podľa aktuálnych trendov budeme za nejkých 10 rokov(tiež už minulosť) na cca. 60%..
No nemôźeme si kúpiť vedomosti. ..Isto..titul si dnes tiež už kúpiť môžte milí kolegovia, no skutočné vedomosti, tie moźno iba pracne získať. Najvyššiu formu moci, moc konceptuálnu, absolútnu zbraň v boji ideológii, mocnejšiu ako manipulácie dejín, času Chronosa "božského", mocnejšiu ako financie "Jehovu", mocnejšiu ako programová, tichá distribúcia narkotík, či atómová bomba. O bežných zbraniach najnižšej úrovne ani nehovoriac..
Konceptuálna moc je svojou podstatou autokratická a mimo tzv. demokratických procedúr. Raz ju bude vlastniť prakticky celá populácia. Nemožno ju však ani zdediť, kúpiť si, len sa ju naučiť.
No mysliaci, vám k tomu pomôcť môžu..
Ale len do tej miery, v tomto zmysle sa dediť dá..
Vieme vśak, že i genofond a kultúra sú jedným, i keď dvojkanálovým informačným systémom, kde sa oba vzájomne prepletajú a doplňujú..
..Vráťme sa k dnešným technológiám a dejinám ich vývoja.
Už som neraz spomínal, aké hodnoty opracovania základových plôch interferometrami namerali vaši kolegovia na viacerých najstarších “antických” stavbách, no nie len..Mnohé inžinierske prepočty hovoria jednoznačne, źe verzie archeológov o druhoch použítých technológii sú absurdné. My ako vedci vieme, že tieto osoby by radšej mali vrátiť diplomy na stôl a prestať kompromitovať vyššie vzdelanie. Ak naši predkovia mali evidentne k dispozícii technológie, ktoré v základných parametroch rádovo tie dnešné prevyšujú, je možné, je podľa zachovaných “mýtov”, hlavne tých z Hellady, dokonca veľmi pravdepodobné, źe aj v genetickom inžinierstve mohli byť silno pokročilí. Narážam na moderný transhumanizmus a príbuzné obory aktuálne prudkého investičného rozvoja a prakticky už dnešné možnosti pestovania, “skladačkovej” obnovy celých orgánov a partii ľudského tela.. Zostáva už len otázka spôsobu zachovania informácii, ktorá sa donedávna asi najintenzívnejśie riešila hlavne u dnešného našeho partnera v Silicon valley. Nie, nejde ani tak o S&S - Steva Jobsa a Stevena Wolframa s jeho “Systémom pre všetko” ale hlavne o kolegu Alana Curtisa Keya..

Predstavte si teraz milí kolegovia, že žijete 1000 a viac rokov. Ako biblickí “patriarchovia”, či osoby mnohých ďalśích, včítane našich mýtov predkresťanských..
Predstavte si to len tak zo srandy..

..A docent po tichu dodal:
“..no ja, ohľadom ďalśieho potenciálneho dôvodu motivácie, len tak celkom nesrandujem..”

..a tak aj ja dodávam,
že uvedený rozhovor nebol len tak celkom fiktívny, i keď od neho ubehol už nejeden rok.

Přidat nový příspěvek