Název textu

Princ Drsoň | 03.09.2014

Název tohoto textu se mi nějak nelíbí. Předpokládám, že je přeložený z ruštiny do češtiny, přičemž původní ruský název tohoto textu neznám a ze zkušenosti vím, že bývá mnohdy značně obtížnější přeložit/převést do jiného jazyka název textu, než udělat totéž s jinými částmi takového textu. Název textu totiž obvykle stručně vystihuje obsah celého textu a má často i další funkce. Stávající název "Čas pro Stalina pohovořit..." mi připadá jako nevhodně přeložený. Nebyl by lepší třeba název: "Nastal/přišel čas zastat se Stalina/přimluvit se za Stalina/říci něco ve prospěch Stalina"? Názvy textů, zvláště titulky v textech pro hromadné sdělovací prostředky, často překládáme značně anebo úplně volně, především tak, abychom dosáhli obdobného účinku na příjemce sdělení, jaký mý vyvolat původní titulek na původního ruského příjemce sdělení.

Přidat nový příspěvek