Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 08.09.2014

Sakra, vynechám nechtiac(?) pár úvodzoviek a jedno-dve slová a Pe-tri do mňa hneď obuje. :D

Správne by malo byť toto: Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou AJ ELEMENTÁRNEJ hmoty.

To znamená, že existuje aj agregátne vedomie vecí, rastlín, zvierat a ľudí tvorená hmotou tela.
A ostatné systémy som teraz nespomínal t.j. tie informačné systémy čo sme dostali od Boha (nech je to ktokoľvek alebo čokoľvek) a možno aj tie inkarnačné skúsenosti, ktoré tiež môžu mať svoj informačný systém (vedomie). Tieto informačné systémy kolektívne tvoria vedomie a dušu.

To všetko spolu tvorí človeka a ostatné živé tvori. Chcem tým povedať, že agregátne vedomie hmoty (až na atómy) zanikne smrťou teľa, ostatné informácie ale zostanú zachované, či sa tie informácie t.j. duša a vedomie sa znovu použijú záleží od mnohých faktorov.

Přidat nový příspěvek