Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 07.09.2014

Čo všetko môžu spôsobiť vynechané úvodzovky.

Žrec, je na to taká dobrá definícia v úvode do KSB, takže nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať.
Tú vetu do ktorej ste sa tak obuli som myslel dosť ironicky a naďalej budem používať slová mágia (ovplyvnenie vecí, udalostí a ľudí bez zjavného spojenia) a ezoterika (skryté-neverejné vedenie) aj napriek tomu, že za posledné 2-3 stáročia získali pejoratívny význam, jednoducho preto, lebo jednak nepoznám lepšie slova a jednak zastupujúce pojmy sú dlhé. Takže keď vynechám úvodzovky, tak domyslite ich.

"Mágia" podľa mňa preto funguje, lebo náš svet má matricový charakter a "ezoterika" zas osvetľuje tieto neviditeľné vzťahy (samozrejme nie to voľne dostupné).

Najlepšia definícia čo som našiel je toto: Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o "nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru". Tieto obrazce vznikajú "nekonečným" opakovaním veľmi jednoduchých matematických operácií a preto ich príroda "miluje".

Tie hádky okolo toho čo bolo skôr mne pripomínajú hádky okolo toho čo bolo skôr sliepka alebo vajce. Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou hmoty.

Goethe, že bol členom toho rádu, mne je to novinka, ALE hovoril som o tom, že mal potenciál stať sa žrecom, nie že ním aj bol. Ostatne tých so zjavným potenciálom rády a spoločnosti radi verbujú do svojich radov. Mám preto podozrenie že na základe čiastkových informácií mu došlo veľa vecí. Či po tom čo dozvedel bolo úplne jedno čo sa deje alebo mal strach postaviť sa veciam to už ťažko dozvieme, ale jedno je isté naďalej držal basu spolu s rádom čo ho diskvalifikuje ako žreca.

Pomenovaním vecí som vždy mal problém, ľahšie sa my myslí v obrazoch a ich opis, a preto často používam cudzie definície.

Přidat nový příspěvek