Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 06.09.2014

Vo filme Katastrófa 2012 je prakticky identická scéna s Concordiou ležiacou na boku, ktorú ako hračku hodil do kaluže na ceste indiánsky chlapec (viď foto v článku - mnohé filmy sú určitými transláciami matríc alebo fragmentov z noosféry, pričom mnohí tvorcovia o tom ani nevedia,alebo sú zasvätení len do časti scénara, kde hlavná ídea je za kulisami a hranicami ich chápania, resp. dostanú tip, ktorý prichádza od neznámych persón a rozvinú ho s určitou algoritmikou deja danej matrice apod.).

S Concordiou sa dajú pospájať rôzne staroveké hlboko mystické i nemenej hlboko symbolické elementy matričného kódovania udalostí:
►Všetko sa udialo (presnejšie, malo sa udiať) na pobreží Talianska, ktoré je historickým nástupcom Rímskeho impéria.
►Regulárna cesta Concordie bolo vyplávanie z prístavu Civitavecchia neďaleko Ríma do prístavu Savona a späť.
►Slovo Civitavecchia znamená z taliančiny starobylé mesto a civilt vecchia znamená stará civilizácia, pod čím rozumieme starovekú Európu.
►Mesto Savona je historický rival Janova, stredovekého obchodného a finančného centra.
►Relatívne neďaleko miesta potopenia Concordie sa nachádza mesto Assisi, známe podľa zakladateľa Rádu Františkánov - Františka z Assisi.
►Tu sa v októbri r. 2011 konal summit hláv svetových relígií a Benedikt XVI ho ukončil ekumenickou modlitbou. Modlitba mala slúžiť veci mieru a tolerancii vier (snaha GP je vytvoriť nejakú unifikovanú relígiu s prevzatím rôznych prvkov existujúcich vierouk a tento cieľ sa prechodne rieši tzv. ekuménou : z gréc. oikos - obydlie, a "oikoumene" - "spoločný dom").
►Po 2,5 mesiaca sa v rovnakej časti sveta skoro potopil "symbol mieru a zmierenia" v Európe s 4000 pasažiermi a členmi posádky. A v druhej časti sveta v Hormuzskom prielive hrozí dôvod na začatie veľkej vojny. Modlíš sa za mier - pripravuješ sa k vojne? ("križiacká" vojna proti historickému islamu má hlboké korene ešte v staroveku a je to pre GP a globálne klany "najnebezpečnejšia" relígia, pretože napr. zakazuje úžeru).
►2 roky po potopení Titanicu sa začala 1. svetová vojna, ktorá bola už dávno predtým pripravovaná v plánoch tajných masonských rádov. Na pozadí súčasneho rinčania zbraňami (r. 2012), hrozia kontroverzie politikov a vojnová hystéria v oznamovacích prostriedkoch, akoby pre nič za nič - a naraz prichádza ďalší "Titanic" ... Náhoda? (dnes je snaha eskalovať vojnu na UA do čo najväčších rozmerov, lebo len veľká vojna poskytuje GP čiastočný odklad rúcania sa inFormačnej pyramídy a globálna by ľudstvo vrátila aj o tisícročia späť a dedo Einstein by znova mohol vyplazovať na ľudstvo jazyk, ale v tomto prípade by mal pravdu...).
►Veď bohatá "ľudská obeť Concordie" sa musela konať u brehov Talianska, následníkovi Rímskeho impéria. Na kapitánskom mostíku stál Talian, t.j. podľa pravdepodobného matricového scénara, Rímske impérium, ktoré sa rozrastalo do hraníc EÚ, doviedlo "na útesy" svoju Centrálnu banku, ekonomiku a celé obyvateľstvo EÚ ako prídavok. Presnejšie naviedli ho.

(pokr.)

Přidat nový příspěvek