Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 03.09.2014

Ahoj Luxi, rozumím a beru na vědomí. Přece si však nemohu odpustit ještě jednu noticku. Jsem si plně vědom objemu informací, který stojí v pozadí Ksb. A právě k tomu směřuje mé upozornění. Jde o to, abychom pro stromy nepřehlédli les. Ne na nadarmo (byť to nebývá správně chápáno) řekl Ježíš - "Blahoslavení budiž chudí duchem, neboť jejich jest Království nebeské". Když si slovo "blahoslavení" nahradíme slovem "šťastni ti", výraz "chudí duchem" výrazem "prostí či neškolení" a výraz "království nebeské" výrazem "správný vektor cílů" musíme dojít k neklamnému závěru, že pro dosažení bohulibého cíle lidského života není studium knihoven nutné. A dnes už můžeme dodat, jak už právě z toho studia dobře víme, že v důsledku všudypřítomné dezinformace to stále není cesta z nejsnazších. Spíš právě naopak, jde o cestu, na které člověk zhusta (úmyslně někým mylně veden) - pro stromy nevidí les. A co je tedy tím lesem, mohl by se správně zeptat rozumný student, když to není vydestilovaná esence z této knihovny ?

Zde mě nezbývá než odpovědět tak, aby i chudí duchem (nestudující) porozuměli, a tím úvahu uzavřít opět nesmrtelným výrokem Ježíšovým - "Miluj Boha a bližního svého a živ budeš".

Já jen dodávám, kdo má studovati, ať studuje, kdo nikoliv ať nestuduje. Ani první ani druhý stav ale sám o sobě k životu nevede (ve smyslu Ježíšova výroku, je-li chápáno). K životu vede pouze to, jaký praktický vztah k oněm dvěma, v Ježíšově výrokům zmíněným kategoriím/objektům/subjektům, člověk nepodmíněně uplatňuje, vztah, který začíná tolerancí, pokračuje přes dobrosrdečnost a končí onou, ve výroku zmíněnou, neosobní láskou, která sama o sobě je (fakticky, nikoliv symbolicky) oním nesmrtelným životem, korespondujícím s výše uvedeným vektorem cílů. A k tomu žádná studia nejsou potřebná, i když jsou tak zajímavá:)
Vše dobé všem.
P.

Přidat nový příspěvek