Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

Ahoj Pe-tri,

vďaka za pozitívno-negatívnu spätnú väzbu.
Rozhodne sa necítim byť nejakou autoriťkou, skôr taký individuálny pešiak na multišachovnici, kde hrá veľa hráčov...:))

KSB ako jadro sú 4 základné práce (knihy), kde DVTR je úplný základ, lebo tam je prelomová teória riadenia, z ktorej sa potom ďalej odvíja rozvedenie do celkom inej koncepcie usporiadania života na matičke Zem.
Vďaka udovi& Co. je DVTR rozvinutá oproti ruskému originálu min. o 2 pyramidálne stupne vyššie : tesne pod "odtrhnuté" Hórovo oko nad pyramídou znalostí a hierarchického riadenia (viď 1 USD bankovka), ale aj o to ťažšie "stráviteľnejšia". Ďalej sa tu na webe pokračuje Mŕtvou vodou - následujú ešte zákl. diela Živá voda a Krátky kurz. Všetko dohromady v pôvodnom ruskom origináli pre širokú verejnosť - cca 2000 strán informačne nabitého textu s množstvom hypertextových odkazov a odvolávok.
Celkovo je v databáze VP CCCP asi okolo 100 kníh (každá cca 200 - 400 strán) a množstvo aktuálnej analytiky, projektov, diel iných autorov ai. Čiže dosť kolosálny objem infa..
V tých základných prácach je všetko na čo tu smeruješ svoj záujem nejak bližšie rozvedené (nie však detailne) a ako som zachytil, tak si tu už robil preklad z ruštiny, čiže by ti nemalo robiť problémy sa zahĺbiť do ich štúdia.
Nevýhodou tohto webhostingu je, že je tu pomerne zlý prehľad aktuálnych disk. príspevkov, ako aj väzieb a mnohí predpokladám už staršie diskusie ani moc nečítajú a tak nemá z časových i iných dôvodov niektoré veci viac rozpitvávať, keď echo populusu je navyše nevalné..

Tá moja skôr vnútorná otázka "kde je chyba ?" smerovala predovšetkým na Oraculusa, pretože z minulých diskusií som zachytil, že je to mladý človek s VŠ diplomom, a tak ešte pomerne vývojaschopný jedinec s širšou možnosťou prehodnocovania svojich stereotypov myslenia.
Na druhej strane chápem, že ľudia "nechápu". Predsa je to len iný rang oproti tomu, čo sa do nich vštepovalo defektným systémom vzdelávania (ale i výchovy ai.) a hneď v úvode sa v DVTR píše, že je to práca nad sebou samým (pri hlbšom chápaní doživotná, aspoň v tejto forme existencie) a nikto iný ju za kohokoľvek nemôže urobiť.

Ďalej netreba KSB brať ako nejakú dogmu, časom určite prídu nejaké ďalšie vylepšenia, iné pohľady apod. Ja osobne v niečom nesúhlasím s v nej uvedenými časťami, alebo napr. s názormi "konceptuála" Pjakina (viac krát potvrdené realitou prebiehajúceho života, ktorý je jediným etalónovým meradlom Pravdy ) a v niečom aj s názormi Zaznobina. Napriek všetkému je to najlepší pohľad na Vesmír ako taký, ktorý sa verejne ponúka.

A tú deezoterizáciu alebo dehermeutizáciu chápem o dosť ináč ako ty. Vieme predsa, že v každom filozofickom, či duchovnom učení predkov je množstvo pravdy, ale ide o to, ako oddeliť tú vedomú alebo nevedomú lživú in-Formáciu, ktorá tam je vždy! zavedená, už len z jedného dôvodu (pri tej nezámernej a nie cieľavedomej), že človek je tvor omylný a dokonalosti (napr. ostrých hrán alebo absolútnych symetrií) v Prírode nenájdeš. A potom ide o terminologický aparát, aby si ako sa hovorí porozumel fyzik s lyrikom a opačne, o správnejší výklad pojmov, vrátane tých ezoterických, ale aj exoterických, ktoré sa nesprávne interpretujú a tým zanechávajú v podvedomí človeka skreslený alebo úplne pokazený obraz. Čiže ide o to, dostatočne sa priblížiť k Objektívnej Pravde a nelámať si moc hlavu s Pravdou absolútnou, ktorú pozná snáď len VM.
A k ezoterickým učeniam, kde došlo k chybe, alebo zámerným skresleniam, deformáciam pôvodných celkom fajn filozófií života sa ešte určite časom dostaneme.

A ak niekedy niečo ďalej nerozvíjam, tak to poväčšine som ako sa hovorí na hunte s časom, tak to tak prosím ber - energie je stále nedostatok, hlavne tej pozitívnej..:))

Všetko dobré Peťo!

Přidat nový příspěvek