Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 02.09.2014

Ahoj Luxi, tvoji otázku - "kde je chyba" si dovolím využít k určité polemice, kterou ale prosím ber spíše jako příležitost k určitému pozastavení než konfrontaci. Neber to prosím proto tak, že s tebou a s tvými/vašimi snahami nesouzním jen proto, že na chvíli nebudu respektovat doporučení tzv. protodialektiky.
1. Skutečně se domníváš, že něco de-ezoterizuješ (de-hermetizuješ) ? Jak vlastně tomuto pojmu rozumíš ? Jsou totiž dvě možnosti, buď ezoteriku vysvětluješ a tím její smysl zpřístupňuješ širší čtenářské obci nebo ji odmítáš a nahrazuješ něčím jiným. Osobně se považuji za docela informovaného v této oblasti a za sebe musím konstatovat, že ani jedno ani druhé tu vlastně nevidím. Osobně to na mne začíná působit jako míchání jakési nové směsice ze starých známých ingrediencí. Některé ezo-koncepty jsou přejmenovány (egregor-matrice, agregátní moduly-sefiroty, strojování-triády), jiné odmítány (spirituální roviny bytostí a bytí a korespondence/komunikace mezi nimi, objektivně existující ESP fenomény a informace které přinášejí (sekundární zda validní či nikoliv), osobní štěstí a podmínky jeho dosažení jako smysluplný cíl lidské existence), další jsou přiměřeně akceptovány (HNR-Bůh, karma-zásluhovost, reinkarnace-osudovost vedle svobodné vůle). Těch nových tu zas tak mnoho není a jsou-li, potom spadají spíše do oblasti politicko-sociální, než do oblasti filosoficko-individuální (plná funkce řízení, typologie psychické stroje člověka či konspirační schémata).
2. Anoncovaný, správný pohled (výklad) na historický proces globalizace se zatím nekoná. Spíše naopak, vycházíte sice z obecné teze o tzv. biblickém projektu a jeho protagonistech, ale jeho výklad není vyargumentovaný, je konstatační povahy a v mnoha oblastech nedostatečně vysvětluje logiku vývoje lidských civilizací, když působí až příliš paušálně a je pojmově nedostatečně propojen s poznatkovým dědictvím našich předků.
3. Samotný pojem GP zůstává ve vašem pojetí blíže nespecifikovaný a jakoby v luftu, čímž vytváříte prostor, aby si jej každý specifikoval subjektivně podle svého, což činí s tím výsledkem, že si za něj dosadí personifikaci vlastního chápání zla. A máš tu ty šediváky, ufony atd., o kterých píšeš.
4. Nedostatečné rozlišování mezi materialistickými a spirituálními pojetími otázek života.
5. Postavili jste svoje vědomosti/nauku/výklady do pozice "toho nejpřesnějšího v chápání tajemství života a smrti", čímž jste si velmi zkomplikovali vlastní situaci. Nejen že udržet se na takové pozici je problém, ale automaticky vás to pasuje do role autority, kterou na druhé straně odmítáte realizovat a necháváte tak řadu nevysvětlených otázek na svévolném výkladu každého, což samozřejmě přináší do chápání vašich myšlenek subjektivní chaos, který vás pak překvapuje. Nehledě na to, že nežádoucím způsobem determinuje povahu diskuse, která se místo inspirativní cestou otvírající nové obzory, ubírá cestou obhajoby.

Dalo by se k tomu napsat ještě mnoho dalšího, co dle mne v podstatě přináší ten rozpačitý výsledek, který tu je a po jehož příčině se ptáš. Tj. určitou míru souhlasu s vašimi koncepty, ale simultánně i určitou míru neporozumění či odmítání. Esoterika tohle řešila hierarchizací žáků, protože chápala, že lidé jsou různě daleko ve své schopnosti jejím myšlenkám porozumět. Jak to uvažujete řešit vy ? Zatím dle mého skromného vidění tak trochu plavete po povrchu a při snaze jít do hloubky vykazuje (v mých očích a uších) určitou míru neochoty. když v některých aspektech to přímo vypadá, že jste se nedostali k jejich hlubšímu pochopení. Zde mám konkrétně na mysli zejména esoteriku spojenou s misí Ježíše Krista a chápání jeho role coby spasitele lidstva. Pokud a dokud nebude k této otázce zaujat jednoznačný postoj, nelze o de-hermetizaci dle mne hovořit.

Tak to jen několik myšlenek k případné sebereflexi, které připojuji ke svým dřívějším námitkám ohledně vylévání vaničky i s dítětem a činnosti ve smyslu dobrý sluha ale zlý pán. Osobně chápu že úkol - de-ezoterizovat esoteriku je úkol ohromný a v podstatě nadlidský, když si uvědomíme, kolik bystrých lidí v minulosti do této podoby ukrylo své celoživotní poznání. Proto prosím ber i tento můj příspěvek nikoliv jako výraz kritiky tvé/vaší snahy, ale výraz obdivu k tomu, že jste si takovýto úkol před sebe vůbec postavili a myšlenky Ksb do našeho (slovenského a českého) prostředí přinášíte. Za to vám patří můj velký dík a upřímné přání plného úspěchu.
P.

Přidat nový příspěvek