Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 02.09.2014

Podávanie a dávkovanie "správnej inFormácie" kontrolujú masmédia, ktoré sú riadene bezštruktúrne, ale aj pod priamou, či nepriamou kontrolou globálnych plánovačov a ich stúpencov (cca 95% riadenia aj v masmédiach sa realizuje bezštruktúrne - zjednodušene: prednastavený tisícročia fungujúci systém si ako automat vyberá vhodných "klientov" do rôznych pozícií v systéme riadenia, a to aj z hľadiska profesionality, ale aj morálky, etiky, disciplíny a korporátnej príslušnosti v pyramíde ezoterikov a príslušní manežéri musia dostatočne presne uhádnuť, čo sa od nich očakáva, ináč rýchlo z miesta vyletia - asi ako vo väčšej firme ► majiteľ zadá základné ciele a je na najatom manažérovi, aby našiel cesty na ich naplnenie a nikto ho nevodí za ručičku). To isté sa týka aj iných globálnych sieti - transnacionálnych korporácií, bánk ai.- a pritom vo svete chýbajú vzdelaní a múdri ľudia, s dobrou kultúrou myslenia. InFormácia postuje prakticky v reálnom čase a potrebuje previerku a krížovú kontrolu, pretože dezinformácia je súčasťou a ZÁKLADNÝM elementom činnosti masmédií.

Už hneď na začiatku tragédie Concordie si masmédia všimli súvis so 100-ročným výročím tragédie Titanicu - sú tu viaceré analógie a paralely, aj s filmom J. Camerona.
Titanic bol postavený na príkaz jezuitov a majiteľom bol fin. magnát J.P.Morgan (cez spoločnosť White Star Line) a vyplával 12.4.1912 a 14.4.1912 narazil na ľadovec a za 2 hod. a 40 min. sa potopil. V tej dobe sa už Rockefeller, Rothschild a Morgan dohodli na prevzatí riadenia kreditno-finančného systému cez FED, na zrušení zlatého štandardu a neobmedzené tlačenie finančných poukážok pod názvom USD. Proti ním stáli niektorí "silní" vtedajšieho sveta: Vtedajší najbohatší biznisman J.J. Astor (hotely Astoria), majiteľ siete obchodov Macy - Isidor Straus a ťažobný magnát B. Guggenheim. Na palube bolo 57 milionárov (dnes by to boli miliardári, keďže dnešná kúpna sila USD je v porovnaní s vtedajším asi na úrovni 2% - 98% hodnoty dolaru odvtedy "zožrala" inflácia v dôsledku úrokovej činnosti FED) a cesta z GB do USA stála v 1. triede 4350 USD (kapitán Smith mal ročný plat 6250 USD, a to bol na vtedajšiu dobu mimoriadne vysoký plat).
J.P. Morgan, Vanderlip a Henry Frick (multimilionári) sa na poslednú chvíľu z plavby odhlásili. Morgan bol priamym potomkom morského piráta Henry Morgana (1635-1688) mimoriadne krutého piráta, ktorý sa neskôr stal viceguvernérom Jamaiky a aktívne realizoval koloniálnu politiku GP. J.P. Morgan jednoducho nalodil protivníkov FED a plavbu potom odriekol. Všetci 3 vyššie spomenutí zahynuli. A o 2 roky neskôr sa sprisahanci aktívne podieľali na začatí 1. svet. vojny, ktorej úlohy a funkcie boli popísané ešte v r. 1871 masonom Albertom Pike (3 svetové vojny, ako 3. stupne k Novému svetovému poriadku).
V r. 1910 sa 7 členov rodín Rockefeller a Rothschild stretlo na ostrove Jekyll a vytvorili všeobecné princípy vytvorenia centrálnej banky USA a 23.12.1913 bol podpísaný Zákon o Federálnom rezervnom systéme. Morgan bol "dĺžnikom" Rothschildovcov a na druhej strane tí boli bankármi Rádu jezuitov a vo svojom okolí mali veľa ich členov.

(na pokr.)

Přidat nový příspěvek