Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 01.09.2014

Dobrá otázka na začiatku, ALE druhoradá, lebo správne by sme mali sa najprv pýtať na "PREČO" potom na "KTO" a "AKO".
Prečo je proti nám vedená vojna, kto a ako ju vedie (riadi)?
Sidorov tvrdí, že ju vedú bytosti z podzemia a oni majú za cieľ nás buď zničiť alebo degradovať na opice a k tomu používajú ako poskokov používajú potomkov Atlantických znacharov (chcú sa pomstiť za tú doslova predpotopnú porážku) a rabíni a ostatný znachari im pomáhajú, cez svoje štruktúry. Pričom nesmieme zabúdať neštruktúrne riadenie niekde musí prejsť na štruktúrne, ako inak by sa koordinovali jednotlivé bojové operácie? Neštruktúrne chápem ako mimo oficiálnych štátnych štruktúr ale stále v rámci spoločnosti používajúc aj metódy sociálneho programovania.

Tandemové riadenie súčasného sveta chápem ako 2 skupiny žrecov/znacharov.
1. skupina pozostávajúca z 2n+1 ľudí (kde ten 1 je šéf), oni vlastne robia predikcie, každá z týchto skupín je nezávislá ale spojuje ich cieľ.
2. korektor skupina nižších znacharov a rabínov oddelených informačnou nerovnováhou, ktoré v podstate vedú rôzne (tajné) zoskupenia a spolky plniace čiastkové úlohy a členovia sú motivované najnižšími pudmi.

Národné žrectvo ako spoločenská trieda v mnohých spoločnostiach vymizlo, ale genetika každého národa je taká (aspoň v súčasnosti), že dokáže vyprodukovať jedinca s potenciálom k žrectvu/znacharstvu, lenže na to aby jedinec naplnil svoj potenciál je k tomu potrebná aj výchova, a KSB dáva k tomu návod (priznajme si nie každý sa na to hodí, lebo je to skôr talent napr. kreslenie, každý ju môže naučiť no nie každý bude maliar ako napr Monet).

Tu sa vynára otázka čo oddeľuje znachara od žreca?
Podľa Zaznobina sú to ciele resp. egoistickosť cieľov.
Preto si myslím, že staré žrecstvo Ruska prispel k vzniku KSB (možno aj tým, že aspoň 1 člen z kolektívu ním aj je) lebo samotné diela existujú v takej forme akej, poskytujú kľúč k dosiahnutiu celistvého vedenia a diela sa dostali na verejnosť a aj ne-rusko-jazyčný čitatelia majú k nemu prístup. V skratke žreci poskytli kľúč k celistvému vedeniu a sprístupnili ju svetu s návodom ktorá pomáha stať sa človekom a tým pádom sa zabraňuje jej zneužitiu. To znamená aj to, že výber kádrov na žrecov rozšírili aj na celé gramotné ľudstvo hovoriaci aspoň 1 svetovým jazykom a tým zabránili oblbnutiu celej svetovej populácie.
Takže VP CCCP chápem ako skupinu zložená hlavne zo žrecov nižšieho zasvetenia, ktoré postupne získava vyššie zasvätenie.

Sidorov deklaruje (aspoň to som vyrozumel z jeho slov) nasledujúce veci: zabrániť ďalšej degenerácie Ruského národa a jej degeneráciu celkom zvrátiť, to isté zopakovať v globálnom merítku a vybudovať pritom spravodlivú spoločnosť.
Otázka znie nakoľko sú jeho ciele a skutky konzistentné?
Ostatne sa to dozvieme napr. Levašov dostal z hora dosť jasné upozornenie vo forme brutálnej vraždy jeho manželky a mám podozrenie, že GP jeho činnosť schvaľoval (odvádzal ovečky a budoval obmenu ich davo-elitárnej spoločnosti). Varovanie neposlúchol, dopadol ako dopadol.

Čo sa týka jeho výstrelkov:
1) Každý človek sa môže mýli, zväčša jemné dostane napomenutie a následne je danému človekovi poskytnuté východisko resp. možnosť korekcie.
2) Telekinéza, telepatia, MZV a jasnovidectvo atď sú vedecky skúmané javy, takže kto vie kde ležia skutočné potenciály človeka.
3) Mágia, ktovie čo dokážu a na čo sú dobré polia, miestne agregátne polia a civilizačné egregory.

Takže z týchto dôvodov som vo vyčkávacej pozícií a počkám kým sa nad Sidorovom vynesie posledný súd.

Přidat nový příspěvek