Re: otazka

udo | 29.08.2014

Raz sa to aj u nás budú učiť deti na ZŠ od druhého stupňa(od 11.- teho roku života). 1 polrok(semester). 21 vyučovacích hodín po 45min. V rámci relígioetiky, BOZP psychohygieny, či ako sa to u nás bude volať.

Systémový "patch" vo forme jedného univerzálneho interdisciplinárneho predmetu Metodológie spracovávania informácii. Tak sa ani sylaby v zásade nebudú musieť nejako extra meniť. Ani na ZŠ, ani na SOŠ(resp. gymnáziách), či VŠ.

Čiastočne podobný projekt bol pred niekoľkými rokmi vytvorený aj na FF UK Bratislava. Len nie tak univerzálny, ako DVTR, resp. DUMT. Nesmie to zostať v archívoch.

Ak politici zatiaľ majú strach pred svojimi šéfmi, musia konať bežní špecialisti v príslušných oboroch. Postupne, v kľude, potichu. Vláda tomu brániť nebude, lebo je to v jej záujme, ako občanov. Inak školstvo skolabuje rovnako, ako celý bývalý demokratický systém. Treba len viac demokracie, miesto demonkratúry. To je všetko.

Přidat nový příspěvek