Re: cviko

udo | 04.08.2014

Áno, ak si predstavíte vyššie popísané obrazy v danom kontexte a v nadväznosti na svoj individuálny svetoNázor. T.j. systém vlastných, jedinečných obrazov a stereotypov spracovávania vnemov do nich - profil, matricu svojej psychiky, svojho "ja". .

Jednou z úloh konštrukcie socioLogického operačného systému KSB je pomôcť vám rozvinúť tento Váš jedinečný osobnostný potenciál PRI ZACHOVANÍ VAŠEJ OSOBNOSTI(na rozdiel od všeliakých „guru“, „kňazov“ a pod.) Ďalším je napríklad zníženie možností manipulácie Vášho "ja" hlavne médiami, rôznymi "náboženstvami" a "filozofiami". Hlavne pre deti, ďalšiu generáciu, keďže meniť, korigovať objektívne chyby v spracovávaní informácii starších ľudí je veľmi náročné.

..aj preto tá snaha mnohých "náboženstiev" a "myšlienkových prúdov" podchytiť mladé generácie(pre lokálnu formu kolektívnej osobnosti) a úplne starých, pred smrťou, ako potenciálne ex-post baterky príslušného transgeneračného agregátneho modulu kolektívneho podvedomia(ezotericky tzv. "egregor", duch), projektovaného, obsadeného asociálnymi inžiniermi za konkrétnymi cieľmi na viac než jednu generáciu. Pseudokresťanstvo, pseudojudaizmus, pseudoislam,.. Snaha tvrdo zištná. Nie ani tak v zmysle peňazí, ako prostriedku k moci, plneniu nejakých cieľov, ale priamo ku zvyšovaniu moci samotnej..

"a" a "t", nie "á" a "té"..
Čo robí pri tom jazyk?
Na váhe osudu, i v ústach vašich..
Ide o tzv. "hry s časom", uvedomenie si podstaty času, presnejšie jeho objektívnej neexistencie v tomto zmysle. Je vždy subjektívny, ako pomer dvoch frekvencii, kde si jednu zvolím ako etalón..atAlOn, referenčnú frekvenciu.
Napr. periódu rotácie Zeme akolo Slnka. alebo Marsu, akolo Slnka, Olympijské hry(4r.), obdobie vlády nejakého panovníka, dynastie, periódu štatisticky dlhodobo priemernej zmeny jednej ľudskej generácie(cca.25r.), 1 generácie nejakého kmeňa "jednobunkovcov"(niekoľko minút) a pod.
Teda..ak ide o kontinuálny model vesmíru, pulzačný a pod. T.j. ak je posledných 50 rokov masívneho P.R. teórie "Big Bang"(Veľký tresk) v jeho dnešnej forme politickou lžou, nemá vesmír objektívny začiatok a je nekonečný a večný. V opačnom prípade by aj tak išlo v rámci objektívnych socio-naturálnych javov nekonečnej transformácie mathérie(polí,..) o absurdný precedens. Neexistuje "bod nula" odkiaľ by sa mohol začať merať čas.

Ak teda neexistuje objektívny, ale iba subjektívny „čas“ pozorovateľa a existuje objektívne iba vzájomný pomer nejakých rozpoznaných frekvencii, začne pozorovateľ, bývalá človeku podobná dobromyseľná opica okrem času a s ním spojených procesov hľadať aj iné a zároveň(čo je pre dezinformačných guru hlavný problém) ich porovnávať, hodnotiť vzhľadom na ich vzájomnú objektívnu previazanosť a dominanciu. Začať v spolupráci s Vis Maior a medzi sebou aktívne spoluriadiť svoj osud..

Ide o potenciálnu pravdepodobnostne predurčenú stratu kontroly jelít(parazita) nad davom(hostiteľom). Stratu informačného monopolu pri egoistickej morálke menšiny. Ak totiž väčšina z vyššou, alebo len objektívne menej skazenou morálkou bude mať rovnakú, alebo väčšiu mieru chápania súvislostí v odlišnostiach objektívnych procesov uniVersa, skončí informačný monopol klanov a informačná pyramída sa prevráti. Poslední budú prvými(cit. veľkého antického mudrca, protodialektika Issu z NasArJe), koniec davo“elitarizmu“ po nejakých 5000(či oveľa viac rokoch)..
T.j. možnosti napĺňania optimálnejšieho potenciálu rozvoja jedincov, ľudí bývalého davu sa znateľne zvýšia a tým aj rýchlosť dosahovanie ďalších, Vis Maior deFinovaných cieľov pre Človeka.
Odbrzdenie, zmena súčasného patového semiotrokárskeho stavu, sociopatologického režimu.
Ako pilot, keď pridá "plyn" v stave rezonancie(flutter) pri turbulencii..
Ako bežec preskočí veľké hnilé poleno, čo mu do cesty padlo. .

Chápete, prečo to museli tí „králi otroctva duší“ spraviť, prsteň moci ich viedol k do“časnému“ veku temna, noci..Vynašli „čas“, ako hraničnú zovšeobecňujúcu mieru podobne, ako „prázdny“ priestor. Dve lži. No mínu x mínus je plus. Obe sú Mierou.
Druhé dve lži sú „Energia“ a „Hmota“. Presnejšie ich oddelenie. Fikcia možnosti ich oddelenia a vytvorenie „duchovna“. Pričom napísané správne bolo:
„Duch a telo jedno jest“ .
Energiu od hmoty oddeliť nemožno. Tak, ako zákonodarstvo od vlády a súdnictva. Nad oboma je koncept. Určenie Mier..
Ďalšia, lož tichá, mína Mínaa piata, je snaha o skrytie objektívnej existencie nekonečnej transformácie Mier, a z nich skladaných komplexnejších obrazov hmoty(beztvará neexistuje), lat. „foriem“ mathérie.
Snaha o skrytie objektívnej existencie inFormácie.., ako ďalší bezpečnostný modul otrokárskeho systému „Polyfémovho Niktoša“. Vyhlásenie jeho.. a jej neexistencie. Nie len že neexistencie samotného informačného monopolu niekoho, kto ašpiruje na riadenie procesu globalizácie, ale negácia samotného nosa medzi očami, negácie inFormácie. Negácie formovania, princípu trojenia, sTrojenia budúcnosti a „cestovania v čase“ pri identifikácii tendencii objektívnych procesov = proGnosTikos.

Toľko k stavebným kameňom Mínoovho labrysrítoos(labyrintos) bludiska krivých zrkadiel a vytvorenia predpokladu posuvu morálky dnešnej podprahovo-otrokárskej démonkreatúry dvojitých morálnych štandardov. Zámeny pravdy za lož a lži za pravdu. Inak by ovce to hnedé v tvare perníka nezožrali.

Ok, asi stačí zatiaľ k mojej snahe o rozvoj obrazu, sekvecii obrazov, príbehu od témy „Hier(os) s časom..“
"a"(zvuk pre celok, ..) a "t"(začiatok.. ďalšieho cyklu vývoja).
Skúste teda počúvať ten zvukový symbol po tme a za svetla v zrkadle tak, ako je napísané v dehermeneutizačnom, deblokovacom cvičení..a prípadne si predstavovať druhý za prvým svoje vlastné obrazy prastarého príbehu, o ktorom sme sa tu teraz bavili. Dá Vám postupne do rúk veľkú moc. Nezneužite ju! Dôsledky objektívnych, aktuálne zrýchľujúcich sa procesov sociálnej hygieny poznáte. Rozoberali sme ich tu.. Dôsledky nenecháte až na svojich potomkov, ako kedysi, no zlíznete ich i samy..

Přidat nový příspěvek