Re: Re: Re: Znovu připomenu

udo | 30.07.2014

Isto, no ide o slovnú hračku poukazujúcu na nevyhnutnosť demakiavelizácie globálneho a v podstate akéhokoľvek manažmentu, vnútrorodinnej, medzigeneraćnej komunikácie pri zmenenej logike sociálneho správania. V opačnom prípade nastávajú komplikácie ohľadom udržateľnosti riadeného procesu v zmysle predikcie(proGnózy). Následne sa spúšťaju tzv, sociálno-hygienické procesy ktoré nesú isté nezanedbateľné riziká podľa miery veľkosti a vplyvu príslušného agregátneho modulu..

Ešte presnejšie:
Po hlbšom preštudovaní vyzerá, že napr. Makiaveli, Hegel, Kant Konfucius, či Sókratés.. mysleli mnohé svoje výroky vo výrazne odlišnom kontexte, ako ich neskorší, a hlavne dnešní interpréti.
O Bertovi(Ajnštajnovi) a jeho vplyve(resp. jeho interprétov) na dnešné filozofické modely ani nehovoriac..
Sám sa o svojich interprétoch neraz vyjadril s iróniou, i keď veľkú časť "jeho" diela formovala vlastne pravdepodobne skôr jeho žena a zopár ďalśích osôb..

Přidat nový příspěvek