Re: mediálne prostriedky

udo | 30.07.2014

Podľa odhadov VP nie je zatiaľ zástancov KSB viac, ako 1%.
Spýtajte sa bežného Rusa, či niečo počul o DVTR?
Úradnícky aparát je aj v Rusku stále ešte do veľkej miery rozdelený medzi príslušné konkurujúce si klany jedného podprahovo-otrokárskeho konceptu. O iných krajinách ani nehovoriac.

Stalinovi trvalo po zabezpečení prístupu širokých más k vzdelaniu a nábore do strany vyše 20 rokov, kým masy začali samy gramotnejšie konať. Takmer 1.generácia.

Následne sa 40..skoro 50 rokov(2.generácie) po jeho likvidácii snažili asociálno-inžinierske štruktúry vymazávať z kolektívnej pamäte pozitívne javy toho obdobia(nielen systémovú deflačnú politiku..) vývoja spoloCnosti a všemožne akcentovať chyby..

Jedna vec je po zostrojení sociologického operačného systému KSB/DVTR vytvorenie cesty pre objavenie sa niekoho ako Putin na čele národa(klasický cykus stabilizácie cca.12 r.) a druhá, ťažsia, formovanie živej vody(SLOVA) samotnými masami populácie. Možno i 1. generácia, t.j. 25 rokov.

No sociálny čas sa zrýchluje, je už prakticky zlinearizovaný. Predstavte si stúpanie špirály, ktorej polomer sa zúčil prakticky do nuly = kulturologická priamka..

Je naivné myslieť si, že výrazne zmeniť fašistický(otrokársky) model formovaný 3-5 000 rokov..a možno i viac, sa podarí za rok dva. Záraky nebývajú. Sám život je zázrak a Jeho audítor.

Treba vychovať lepśí riadiaci aparát. Dovtedy musíte pracovať so starým. Meniť postupne, nebadane. Pritom sa samozrejmo možno tu a tam pokúsiť o vývoj nejakých verzí "obežníkov".

Ostatne..jeden taký práve čítate

Inak by ste, po squatnutí nejakých väčších médii za 2-3 týždne dostali nový národ.. bu(m)!

Závisí od každého z nás v jeho pracovnej pozícii, funkcii v každodennom spoločensko-rodinnom živote.
I sám v poli je vojak, pozitívny aTraktor. ATraKtoR, ATreaktor,..bla-bla :)

Přidat nový příspěvek