Re: Re: Re: Díky za skvělý přehled

Lux | 30.06.2014

Ahoj Lin,

nejedná sa o nejaké vyčerpávajúce informácie, skôr taká kostra pre základné pochopenie časti globálneho procesu koncentrácie výrobných síl (a zároveň moci istých psycho-ego-istov za oponou) a snažil som sa to podaťskôr takým zjednodušeným jazykom, aby to bolo pochopiteľné aj pre širší okruh čitateľov. A pochvala samozrejme poteší...:))

"Ó, mládež naša, tys' držiteľkou rána, vladárkou mája...
...volám: Vezmi kľúče,odomkni raj nám
zavretý!" - fragmenty z dielne nášho Hviezdo-slava (Letorosty).

Ak to však pôjde podľa predplánovaného scénara globálnymi sociálnymi inžiniermi pre tupú výchovno-vzdelávaciu "elitu", tak nám ťažko naša mládež odomkne Ni(e)kým uzamknutý Ráj...:)

V databáze VP je vcelku dobre spracovaná analytika ohľadom pedagogiky v diele "Нам нужна иная школа", aj keď je to šité na mieru Ruska a nie úplne zo všetkým sa dá plne súhlasi, tak je to dobrá kostra, kde by sa naši pedagogovia mali uberať. To si vyžaduje od nich trvalé samoštúdium, lebo za chvíľu môžu byť deťom na smiech.
Ak máš možnosť, tak to posuň rusky hovoriacim pedagógom, nech trochu poštudujú (http://vodaspb.ru/russian/indexrus.html - zložka Knihy(chronologicky), položka č. 40).

Ak by sa totiž plne uvoľnil do človeka Zhora zakódovaný potenciál, pri správnom vedení detičiek od narodenia zo strany rodičov a neskôr fundovaných pedagógov,tak za chvíľu tu máme rôzne zázračné deti, ktoré budú napr. schopné čítať text rýchlosťou listovania knihy, zapamätajú si z neho x-krát viacej ako dnes pri bežnom čítaní, niektoré dokážu vnímať text aj zo zavretej knihy a poprípade dokážu "čítať" aj inFormácie z kolektívneho podvedomia (agregátnych biopolí), prípadne ovládať mat(r)ice v rôznych biopoliach kde budú patriť, na takej úrovni, ako to dokáže dnes GP, či obmedzene niektorí extrasenzorickí ľudia alebo šamani, aj bez psychotropných látok a posúvať procesy žiadaným smerom..
Možno sa aj dostanú do stavu výmeny inFormácii telepaticky, priamym prenášaním obrazov, alebo dokonca vytvárania materiálnych objektov "z ničoho" (z vákua myšlienkovou aktivitou nadeliť inFormácii príslušnú mieru a zhmotniť želaný objekt).
Zatiaľ len niektoré globálne klany dokážu vyrábať "z ničoho" - a to peniaze...:)
To si však vyžaduje vysokú mieru morálky a chápania už od prenatálneho veku (a teda do procesu sú zapojení aj rodičia, ba aj vzdialení predkovia).


Uvidíme, čo nám budúcnosť ešte prinesie za prekvapenie..

Přidat nový příspěvek