Re: podpis GP

Lux | 28.06.2014

Predpokladá sa, že štruktúra tandémového najvyššieho(globálneho) riadenia na svete je nezmenená od dôb starovekého Egypta, kde ukázal tzv. tandémový princíp veľmi vysokú efektivitu riadenia štátu:
2x(1+10) = 22
Dve jedenástky s kapitánom (prvohierarchom) a 10 hráčmi = vysokokvalifikovaní odborní "ministri" - museli dospieť k jednotnému riešeniu nejakého problému.
Rímske triumviráty boli už v efektivite riadenia značný krok späť.
Prečo je futbal - najpopulárnejší šport na svete - zavádzaný skoro do každého kúta na Zemi, napriek rôznym miestnym tradíciam a široko piárený s extrémne vysokými a neprimeranými zárobkami futbalových hviezd, čo si myslíš J.?
Keď vieme, že GP je predovšetkým veľmi dobrý ekonóm-účtovník (politika=koncentrovaná ekonomika).

GP riadi z drvivej väčšiny bezštruktúrne, cez tzv. mat(r)ricové riadenie. Základy takéhoto riadenia sú analyzované v tu na pokračovanie vychádzajúcom fiktívnom románe "Posledný gambit", doporučujem si prečítať a podumať.
Rôzné fragmenty ( procesy ) vesmíru majú rôznu číselnú mieru, ktoré je možné potom riadiť pre určité ciele. Ak sa chce GP "podpísať", že toto je moje dielo aj ako informáciu pre vysoko zasvätených do Globálneho biblického programu, tak dá prejaviť sa mat(r)ici daného procesu (spúšťa energeticky nabitú mat(r)icu cez hierarchiu egregorov, kde dokáže robiť svojou psychickou aktivitou tzv. manažéra egregoru - napr. judaistický, masonský...a viaceré iné, ktoré vytvoril) 22. dňa v mesiaci. Napr., čo ma narýchlo napadá:

22.6.1941 - napadnutie ZSSR Nemeckom
22.11.1963 - odstránenie J.F.Kennedyho, ktorý prekročil svoje "právomoci"

Z toho pohľadu vyzerá byť útok na WTC dňa 11.9.2001 prácou jednej jedenástky (jedného krídla GP), ktorá sa rozhodla opúšťať USA - viď Posledný gambit. Sú viaceré náznaky, že v GP prebieha určitý rozkol - ako ďalej, keď už predikčnú schopnosť stratili a už len hasia globálne problémy. Preto sú aj viaceré protirečivé vyjadrenia hlasných trúb GP, napr. v otázke Izraelu, kto bude ďalším nositeľom Biblického programu po USA atď.

Přidat nový příspěvek