Re: Re: Re: Re: ...

Lux | 23.06.2014

Predsa len pár slov k majstrovstvu staviteľov katedrál:

Pri analýze katedrály v Chartres sa ukázalo, že pri jej stavbe sa zúčastnilo 9 rôznych majstrov. Väčšina z nich boli pozoruhodne zruční stavitelia a projektanti, ktorých znalosti boli predovšetkým v technologickej sfére (t.j. budúca technologická elita bola sústredená v prostredí rádov a následne u slobodomurárov - oni začali dvíhať vedecko-technický pokrok už dlho predtým, ako boli odstránené kategorické zákazy RKC na všetky technické novosti, lebo neboli natvrdo zviazaní "kresťanskou disciplínou" ako ovce - jednou z úloh cirkví bolo totiž brzdiť vedecký pokrok ako sa len dalo).
No min. dvaja zo staviteľov jasne ovládali oveľa širší obraz. Ich práca nesie v sebe metafyzické, duchovné a "špekulatívne" črty, ktoré hovoria o vysokej vzdelanosti a sofistikovanosti. Boli to predovšetkým myslitelia a filozófi a nielen stavitelia.

Architektúra = zamrznutá hudba vesmíru.
U masonov je Boh - Veľký Architekt vesmíru.

Čiže tu sa stretávame so starým hermetizmom vedomostí (astronómia, matematika, posvätná geometria ai.), ktoré sa odovzdávali v úzkom kruhu následníkov dedičstva Atlantídy a tie sa v neveľkej miere stali majetkom kamenárov-bratov, potom šéfov vojensko-mníšských rádov, potom bežných rádov, ktoré podporovali monarchovia a nakoniec masonov.
Hermetické vedomosti, ktoré dostávali aj predchodcovia masonov boli v rôznej forme už od dôb egyptských Domov života, neskôr sa z Egypta presunuli cez levitov do Judei, a potom boli dané filozofickým školám v starovekom Grécku, ktoré bolo skušobným polygónom GP v Európe.
Informácie boli "oblečené" do ezoteriky a prepletené so starovekými mýtmi a židovskými legendami a neskôr to bola aj kabala - výtvor GP pre širší kruh zasvätencov do hermetických vedomostí.

Minimálne majstri mali prístup k ídeam hermetikov a neoplatonikov už dávno predtým, ako v renesancii vošli do módy. Ale v stredoveku takéto názory a pohľady boli heretické a mimoriadne nebezpečné, a preto ich následníci museli sledovať tajne, aby neskončili na hranici.
Ironiou je, že ich aplikovali na grandióznych stavbách - katedrálach priamo pod nosom duchovenstva. Tu sa sústreďovali všetky progresívne tajné sily, ktoré neskôr vyrašili do masonstva. To umožnilo na začiatku epochy kapitalizmu masonstvu priamo "osedlať" celú vedu a techniku a akademické inštitúty v štátoch Európy.

Okrem monumentálnych stavieb to bola ešte napr. stavba lodí, aj preto je jeden z hlavných symbolov masonstva - koráb. Masoni sami tvrdia, že masonstvo = geometria božskosti, avšak od Boha prevzali len niektoré geometrické "harmónie", ktoré boli známe od Atlantídy a zbytok je čistý satanizmus (koho symbolikou je napr. most Apollo v BA ?).

V diele Timeaus dáva Platón prvú predstavu Tvorcu ako "architekta Vesmíru". Nazýva ho "tecton", čo znamená majster alebo budovateľ. Podľa Platóna "Architekt" vytvoril Vesmír cez geometriu.
Ezoterické ídey a vedomosti sa neskôr dostali do Byzancie, a potom prenikli spočiatku do TAL (dostali sa do úzkeho kruhu gramotných ľudí, z ktorých sa mnohí stali masonmi) a neskôr do FRA, SPAIN a NL.

Hlavne v protestantských krajinách nasledne GP vytvára nové globálne riadiace štruktúry, ale už svetského charakteru, keďže sa mu cez ideológiu pseudokresťanstva nepodarilo dosiahnúť vytýčený cieľ..

Přidat nový příspěvek