Re: Re: bolsevizmus, trockizmus

Zdeněk | 19.06.2014

K vašemu komentáři si dovolím doplnit, že slovo komunizmus není nové slovo. Ve védské literatuře se na mnohých místech setkáváme s termínem duchovní komunizmus. Védské pojetí komunizmu je kvalitativně zcela jiné než barbarský model který byl po dlouhé době příprav, počínaje tajným sjezdem iluminátů v americké Fhiladelphii, násilně instalován v Rusku. Není to tudíž slovanská a už vůbec ne ruská ideologie. Jejím původním záměrem bylo vyhladit Slovany ,a především Rusy, jednou pro vždy.

Řád iluminátů byl založen 1.května 1776 a zakladatelem řádu iluminátů byl univerzitní profesor Adam Weishaupt, pověřený a financovaný domem Rothschildů. Více k experimentu komunizmu Myron c.Fagan v přednášce s názvem: Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy.

Přidat nový příspěvek