Re: Re: Re: "Zlatý věk" středověku

Lux | 18.06.2014

5.DOMINIKÁNI – založení sv. Dominicom v Toulouse a potvrdení pápežom Honoriusom III. v r. 1216, rýchlo sa rozšírili po TAL, FRA a SPAIN. Na 1. generálnej kapitule v Bologni r. 1220 bol rád vyhlásený za žobravý a jeho členovia boli povinní sa vzdať všetkého majetku a príjmov a žiť len z almužny. Toto sa plne nedodržiavalo a v r. 1425 to pápež Martin V. zrušil. Na čele stojí veľmajster, ktorý je volený na 6 rokov. V každom štáte je provinčný prior a v každom zariadení s viac ako 12 členmi je konventuálny prior. Nad všetkými šéfikmi stojí kapitul – valné zhromaždenie zvolávané každé 3 roky.
Hlavnou úlohou bola misionárska činnosť medzi neveriacimi s horlivým kázaním teológie. Medzi významných členov rádu patrili Albert Veľký a jeho žiak Tomáš Akvinský, ktorí vtedy boli „strážcovia“ „pravej“ viery a v 13. stor. urobili určitú syntézu kresťanského a Aristotelovho učenia.
Známy je výrok Tomáša Akvinského: „Pápež svojim božským právom má duchovnú aj svetskú moc ako zvrchovaný kráľ sveta.“
Tzv. Magister Sacri Palatia bol vždy vybraný z dominikánov a bol na čele vyššej cenzúry RKC. V rozkvete mal rád cca 150 tisíc členov v 45 provinciách, pričom 11 bolo mimo Európy. Dominikáni vytvorili rozvetvenú sieť teologického vzdelávania, vrátane štúdia rôznych jazykov a do značnej miery určovali čo je „pravé“ kresťanské učenie. V neskoršom období boli jezuitmi vytlačení zo škôl a kázaní pri imperátorských dvoroch a čiastočne aj z misionárskej činnosti. Teraz existujú hlavne v TAL, RAK, SPAIN, misia je aj v USA a v Indii.
Oblečenie sa skladá z bieleho rúcha s bielou kapucňou a pri výstupe do sveta si obliekajú navrch čiernu mantiu s čiernou kapucňou. Erb rádu zobrazuje psa, ktorý nesie v papuli horiacu fakľu, aby vyjadrili dve určenia rádu: ochraňovať cirkev od kacírstva a presviedčať svet kázaním „pravdy“.
Nazývajú sa aj Psi Hospodina z lat. názvu Domini canes. A boli to skutočne „besní“ psi, keď im r. 1232 pápež Gregor IX. priklepol spolu s františkánmi inkvizíciu (z lat. inquaerere – zisťovať, vyšetrovať).
V Toulouse a Narbonne (FRA) boli zavádzané prvé inkvizičné súdy proti katarom, ktoré sa potom rozšírili takmer po celej Európe. RKC začala vstupovať do silnej krízy „dôvery“ v biblické učenie a GP musel pristúpiť k tejto drastickej forme, aby si ako tak uchoval riadenie cez silne deformované učenie Krista. Kladivo na čarodejnice búcha čoraz silnejšie na všetkých ináč zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa nechceli podriadiť biblickým (v podstate satanistickým) dogmám a normám správania. Tu sa vlastne prejavil podvedomý satanizmus benediktínskeho a františkánskeho rádu, keď horlivo a s vervou idiota vykonávajú najväčšie zverstvá, ktoré dokáže vymyslieť len človek-zver. Odsúdenie sa často týkalo aj rodinných príslušníkov a detí do troch generácií. To isté potom napr. praktizovali prevažne judaisti v ČEKA a NKVD pri čistkách nepohodlných ľudí (dnes vieme, že marxizmus ako svetská forma skrytého fašizmu je len biblický derivát rovnakého Konceptu, takže pre príklady ako sa likvidujú nepohodlní jedinci nemuseli judaistickí čekisti v podvedomí veľa pátrať).

pokr.

Přidat nový příspěvek