Re: Re: Re: Re: pro Luxe

Sugar | 27.12.2017

Zajímavá kniha, ukázka...

Jaký může mít Černá Madonna význam v esoterice?

Také zde se sbíhá několik cest. Na základní symbolické úrovni Černá Madonna symbolizuje Matku Zemi a dítě představuje lidstvo, tedy i každého z nás. Černá Madonna odkazuje na prastaré kulty „Velké Matky“ a jejího vztahu k nám.

Na jemnější úrovni chápání je klíč v lingvistické rovině. Arabské slovo „Khemit“ znamená doslova „Černá Země“ a je tradičním označením pro Egypt. Slovo „Al“ je základní arabský větný člen. Proto „Al Khemit“ doslova znamená „Egyptské umění“. Z něj vyplývá i etymologie slova „Alchymie“, která údajně vznikla v Egyptě.

V dnešní době je u nás alchymie asociována se symbolikou přeměmy obyčejných kovů za zlato. Nicméně jak je opakovaně upozorňováno alchymisty všech dob, přeměna kovů je metaforou „filosofické“ (symbolické) přeměny.

Alchymie byla na Západě skutečně jednou z hlavních tradičních cest pro osobní duchovní vývoj. Alchymisté pohrdali čtenáři, kteří čtou alchymické texty doslovně pouze jako technologii pro zisk materiálního bohatství namísto filosofické příučky pro osobní rozvoj...

Přidat nový příspěvek