Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Pe-tri | 11.06.2014

Ten můj závěr je prakticky platný, nezávisle na teoretických předpokladech a akademických úvahách ohledně toho, která z funkcí peněz je primární, která sekundární a která terciální.
V mém světě je spíše pomýlené tvrzení o tom, že časově neomezené uchování hodnoty peněz stimuluje nižší povahové črty člověka. Jak už jsem psal výš, problémem není existence uchování hodnoty coby jedné z funkcí peněz, ale úrok/lichva (judaismem podporovaná, ŘK církví a koránem zapovězená), která s matematickou jistotou likviduje prosperitu a přesměrovává a koncentruje bohatství do rukou menšiny.
P.

Přidat nový příspěvek