Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Pe-tri | 11.06.2014

Ahoj Luxi,
dík za tvá infa. V současnosti je mohu sotva potvrdit nebo vyvrátit, ale jedno je jisté. Stačí vědět, že úrok byl v západním světě poprvé legalizován až v roce 1545 Jindřichem VIII. (A že Anglie byla po Holandsku první zemí, kde se k moci dostali mason/protestanti je všeobecně známé.) Do té doby patřila lichva mezi smrtelný hřích z největších a prakticky všechny ŘK církevní koncily ji tvrdě zapovídaly. Je tedy logické, že v době, kdy ŘK církev tahala za delší konec provazu než světská moc, neměli to úžerníci snadné a v důsledku zřejmé existence bezúročné ekonomiky, lze soudit, že obecně převažovala bezúročná feudální ekonomika (vrchnost účtovala primárně v penězích, poddaní většinově v naturáliích). Jestli vedle toho skutečně existoval i záporný úrok z hotovostních depozit, to fakt nevím. Ale i kdyby, při (z dnešního hlediska zanedbatelném) množství transakcí tehdejších majitelů hotovosti (vrchnosti) to nemohl být rozhodující faktor případné ekonomické efektivnosti a prosperity. Tím mohl být právě onen fakt provozování bezúročné emise měny pod státní kontrolou. Vždyť je již dostatečně známo, že i Hitlerovi jeho sponzoři umožnili tímto způsobem vyřešit ekonomickou situaci Výmarské republiky a rozjet německý, meziválečný ekonomický zázrak. Kennedymu to naopak zase nedovolili. => Hlavní průser = úrok/lichva. Zbavme se ho a máme vyřešenu většinu dnešních ekonomických problémů (mimo ty, který z procesu zbavení se úroku nově vzniknou).
P.

ps1. Nepřehlédněme že v počet populu byl v roce 2000 cca 6500 milionů, v roce 1250 cca 300 milionů (tj. cca dvacetina).

ps2.
Sumerové nazývali svoji měnu/invariant šekel, kde "še" znamená pšenice a "kel" byl mírou velikosti dnešního bušlu. Asi věděli proč svázali měnu s realitou (tzv. dnešní krytí nebylo krytím, ale samou podstatou měny - neboli alternativním a univerzálním vyjádřením hodnoty smluvené jednotky pro život nezbytné komodity).

Přidat nový příspěvek