Re: Re: Re: otazka

David | 11.06.2014

Nárast hmotných statkov sa nedosahuje nárastom objemu peňazí ale zrýchlenim ich obehu t.j, čím rýchlejší je cykus (kratšia expiračná doba) tým sa viacej vyprodukuje statkov (alebo daruje do neziskovej sféry) a služieb bez nárastu objemu peňazí. Stárnucé peniaze fungovali niekoľko 100 rokov úspešne v Európe v čase gotiky a rannej renesancie, výsledkom je neperekonateľná gotická a renesančná výstavba miest stredovekej Európy- zhruba až do vzniku moderného bankovníctva. Peniaze ak sa nepoužijú totiž vo funkci predaj/kúpa ich ďalšiou funkciou je byť darom. Takže v prípade ich expirácie sa prudko zvyšuje prísun peňazí do kultúrnej sféry ako prirodzený dôsledok. Mcenáštvo je tak prirodzeným dôsledkom stárnutia paňazí. Ďalším úspešným príkladom fungovnia stárnucích peňazí bol v 20. stor. Worgl, stačí vygugliť...ďalej množstvo lokálnych mien...napr. chiemgaur.de v Nemecku .

Přidat nový příspěvek