Re: Re: Re: Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Vasiľ | 21.05.2014

Tie protézy sú ešte treba. Ani človeku so zlomenou nohou nemožno vytrhnúť barlu z ruky - "A teraz sa uč chodiť bez nej." - ale treba počkať, kým sa mu tá noha uzdraví. Dnes je asi najakútnejším problémom zabezpečenie (si) dobrých podmienok na liečbu. Keď budú podmienky na liečbu (pokojný život bez umelých stresov) a ľudia sa aj vyliečia (dovzdelajú sa), potom bude možné riešiť odhadzovanie protéz a barličiek.

Přidat nový příspěvek