Re: Re: Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 21.05.2014

Veď nikto netvrdí Vasiľ, že celá veda je zlá, ale keď je postavená na adeistických princípoch a defektnom svetonázore METS, tak zákonite plodí defektné vedecko-technické riešenia..
Ako výsledok je globálna biosférická kríza, ktorú tupým ovciam prezentujú samozrejme lživo, ako napr. aj globálne otepľovanie a podobné nezmysly.
A jadrová energetika - to si skutočne vybral jeden zlý fragment, obzvlášť nebezpečný pre ľudstvo.
Pritom tzv. dostupná energia, ktorá je prezentovaná ako "voľná" a "narušuje" oi. aj "vedecké" zákony termodynamiky je objektívny fakt, ale patenty sú "stopené", alebo tvrdohlavci zavraždení, lebo pod bičom úžery technokracia predbehla morálku ľudstva a teda GP má v tomto pravdu. Človeku podobným dať do ruky voľný zdroj energie je samovražda ľudstva..

Jediná schodná cesta je cesta k Ľudskej psychike a prehlbovaniu chápania ako fungujú objektívne zákonitosti a tu mnohokrát je veda v slepej uličke, lebo je pod Konceptuálnou mocou a translácia inFo beží najmä cez judaistické alebo korporátne vystrojené defektné egregory.

Skutočný Človek sa v mnohom bude v budúcnosti môcť zaobísť bez mnohých technických protéz.
Napr.:
Načo potrebuje mobil, keď v jeho genetickom potenciáli je zakomponovaná možnosť povedzme telepatie (prenos hotových obrazov myšlienkou).
Tu uvádzaný seriál Posledný gambit dáva predstavu o fungovaní matríc a niektorých do človeka založených schopností...napr. Sai Baba v Indii tvoril milým hosťom darčeky (šperky) "z ničoho" silou myšlienky.
Jogíni dokážu spomaľovať alebo zrýchľovať svoj vlastný "čas", riadiť si hladké svalstvo srdca a pod.
Na Filipínach miestni liečitelia vykonávajú operácie holými rukami za pár desiatok sekúnd, bez jaziev.
A máme tu množstvo jasnovidcov, média, mágov, šamanov, z ktorých niektorí dokážu napr. riadiť miestné počasie, t.j. myšlienkou ovplyvňovať Objektívnu realitu.
Atď.., aby som nezachádzal moc do oblasti "sci-fi".

Čo na to oficiálna (pa)veda?
Hľadá vždy nejaký podvod a nevie obyčajne nájsť logické objasnenie.

Přidat nový příspěvek