Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 20.05.2014

A.hoj Vasile,

takže aktívny študiózo...:)

Iste sa dá s Tvojimi úvahami sčasti súhlasiť.
Už to tu bolo neraz preberané a nechcem zachádzať do kvantových podrobností rôzných teórií, ktoré platia len obmedzene a taktiež bavenie sa o Laplaceho operátore, Lifšic(skoro som sa zľakol, že Lipschütz..-:) )-Landauovom pseudotenzore, Schrödingerových rovniciach a mačkách, Heisenbergovom princípe neurčitosti a bla-bla rôzných "výdobytkov" atómových fyzikov, lebo to drvivej väčšine ľudí veľa nepovie.

Proste METS systém nezodpovedá objektívnej realite. Objektívne sú len MIM, t.j. Matheria, InForma(cia) a Miera.
Čas a priestor sú len vedľajšie podkategórie Miery a môžu prechádzať do rôzných agregátnych foriem podľa rôznych okolností.

Čo je treba si najmä uvedomiť je, že myšlienka je hmotná a každého myslenie sa tak alebo onak zhmotňuje v Objektívnej realite, a preto je tak dôležité myslieť pozitívne a čo najviac v správnom vektore (tenzore), ktorý sa blíži k optimu daného jedinca, aby spätné väzby nemali efekt kočičí alebo opičí pracky.
Každého myšlienky sú zaznamenávané v inFormačnom poli Zeme (tzv. Noosféra) a Pravda tak, či tak vždy vyjde na povrch.Sú viaceré metódy, ako sa dá dostať určitým jedincom k informačným poliam Zeme (pozri napr. Bronnikovovu metódu a čo všetko má človek zakódované v jeho skrytom potenciáli). A žiadna čierna diera alebo šedá hmota expandujúca mathériu v "nárečí" astrofyzikov tu nepomáha...

Človek žije večne, len mení formy existencie a jeho myslenie zanecháva inFormačné "stopy" v inFormačných biopoliach, na jeho priamych potomkoch, ako aj na potomkoch nasledovných generácií (môžme si to vyložiť aj v cirkevnej terminológií ako povedzme dedičný hriech). Každý rod buď morálne a inFormačne napreduje alebo degeneruje (rôzné formy fyzických alebo psychických, skôr psychosomatických chorôb). Najvyšší stupeň degenerácie rodu sa prejavuje v neschopnosti reprodukcie, povedzme v rôznych psychických deviáciach typu LGBTI, ktoré sú globalistami zavádzané do spoluNecnosti, lebo hlavný útok na zdravú podstatu ľudstva vždy smeruje na zvýšenie defektnej morálky (1. priorita ZHN) a mnohí sú takto postihnutí a berú to ako Normu (viď arci-biskup, či arci-sethan Bezák a jeho podporujúca, prevážne homolobby, i keď homo je človek, ale s malým č to prejde..).

Viera vo výdobytky dnešnej pavedy v dnešnom info-Veku je značne defektná a prináša benefity len deFormátorom ( aj tam len do času, ako hus klasu) a jej miera aplikácie do spoloCnosti determinuje do značnej Miery nezdary implementátora (v rôznych životných prejavoch).
Najzraniteľnejšie osoby, z pohľadu prechodu do iného agregátneho stavu existencie sú dnes tzv. "hviezdy" show biznisu, kde sa mnohí pohybujú na úplnej hranici tzv. Božieho dopustenia - viď napr. posledná kauzalita Iveta Bartošová. Proste vyčerpala svoje dopustenie, lebo nevedela myslieť v reláciach sedliackého Čelo-Veka.

Nevedomosť ospravedlňuje dnes v zmenenej logike sociálneho času len čiastočne a má siahodlhé dôsledky pre každý rod, národ, civilizáciu..

Miera chápania populusu determinuje jeho ďalšiu existenciu. A ak si do čela vybral sciento-logosa, tak musí na podvedomých úrovniach (ktoré sa jednoducho nedajú oklamať) pykať za svoj výber. Sciento-lóg bude zase konať len v hraniciach, ktoré mu populus otvorí svoju nechápavosťou a neschopnosťou poly-tikos.
Fašizácia spoloNecnosti vo svete pokračuje, a ako je bežné u adaptívnych modulov biblickej Konceptuálnej moci, tak v zásadných otázkach vždy aktéri adaptívnych modulov(pol. strán) prehlasujú opak toho , čo konajú.
Skvelý príklad je dnešná UA.

Kto nakoniec dostane m-at je však jasné aj mat-érií..:)

Přidat nový příspěvek