Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 20.05.2014

Ľudstvo naďalej žije pod množstvom historických i novodobých mýtov a veda i jej predstavitelia nie sú výnimkou a sú rovnako zahrnutí pod autokratickú Konceptuálnu moc, ktorá (ticho) definuje čo je Pravda a čo lož.
Tak ako to kedysi dávnejšie verejne definovala - čo je pravda - Rímska cirkev "svätá", ktorá plnila úlohu blízkej periférie GP (dnes už predstavuje trochu vzdialenejšiu perifériu zavádzania stáda). Kto nesúhlasil, tak sa s ním napr. inkvizícia rýchlo vysporiadala až po verejné upálenie.

Sizifos už v zmenenej logike sociálneho času hrá o debilizáciu más a robí dez-info politiku, aj keď veľká väčšina "sizifovcov" si úprimne (asi) myslí, že má pravdu. Pomaly od (ich) Boha, ktorý je či už materialistickým, alebo idealistickým kaleidoskopickým zmýšľaním "vedcov" na míle vzdialený od toho Pravého.

Veda je dnes dominantne ovládaná riadiacími agregátnymi biopoliami (egregormi) judaizmu. Z tejto zombie-kôpky sa regrutujú "najväčší" vedeckí deja-telia posledných stáročí...
V špičkových "vedeckých" korporátnych kruhoch nebýva problém nájsť aj vyše 50 % obrezancov, z ktorých systém potom vyberá Nobelovských laureátov, či iných premiantov.
Proste deja vú príslušného judaistického nadriadeného egregoru (vytvoreného GP na ovládanie stáda), ktorý dominuje príslušnému odbornému korporátnemu.
Potom už len horlivý piár príslušnému deformátorovi Pravdy, napr. Einsteinovi a nová teória a zavádzanie tlupy je na svete.

"Nič sa vo vede nedrží pevnejšie ako lož."
Lož má totiž krátke nohy a preto má dobrú stabilitu..-:)
(zo študentských právd vyrytých nožíkom do lavíc)

Celý systém vzdelávania a (pa)vedeckých hodností je postavený na odskúšaných konceptuálne zdokonalených technológiach zasväcovania masonských lóžových bratov, len sa mu pridali prvky exoteriky pre celú nekonceptuálne zdatnú tlupu oviec.

Skutočnosť, že rýchlosť svetla nie je max. rýchlosť obmeny inFormácií vo Vesmíre je dlhodobo známa (čo úplne nabúrava einsteinovskú teóriu relativity, ktorá sa vytrvalo drží na všetkých svetových fakultách a dnes napr. jej upgrade klon tzv. Jednotnej teórie poľa - Teória superstrún. Maxwell, Ciolkovskij, spomínaný Kozyrev, či jeden z posledných - prof. Valitov, ktorý teoreticky i experimentálne dokázal, že myšlienka sa šíri v torzných(?) poliach okamžite:
Ľudové príslovie hovorí:
"Čo je najrýchlejšie na svete? Myšlienka."

Valitov dokázal, že "v rovnovážnych vratných systémoch sa čas môže meniť na hmotu a energiu a potom podstúpiť spätný proces".
To je úplne kruté tvrdenie pre časopriestor einsteinovskej fyziky, lebo z neho vyplýva, že čas je subjektívny a v tomto zmysle je "čas" hmotný a ako proces sa môže z vákua materializovať.
Čiže z toho vyplýva, že vzkriesenie mŕtvych je možné!
T.j.: Hocijaká myšlienka nezmizne v minulosti bez stopy, ale vykazuje nejaké pôsobenie na priebeh udalostí, lebo dosiahne okamžite všetko vo Vesmíre (pokiaľ je pripustená VM) a uvádza do činnosti v rôznych fragmentoch Vesmíru rozmanité emitéry kmitavých procesov, ktoré už majú nejakú konečnú rýchlosť a ohraničenú silu (dosah).
Valitov, presvedčený a(t)deistický materialista prešiel po objave do pozície idealistického a(t)deistu - blahoželal mu medzi inými aj kráľ Saudskej Arábie (patrí totiž do rodiny islamistického pôvodu), ako aj pápež RKC, že dokázal, že Boh môže okamžite riadiť (inFormačne pôsobiť) všetko vo Vesmíre a nie je limitovaný einsteinovskou rýchlosťou 300 000 km/sekunda..

Tu už radšej dočasne skončím...:-)

Přidat nový příspěvek