Re: o imitačne-provokační činnosti 2

udo | 18.05.2014

Kritériá úspešnosti metodického odhadu Jeho cieľov sme tu rozoberali.
Tak celkových, dlhodobých, ako aj okamžitých vo vzťahu k danému jedincovi.

Ide o základ akejkoľvek udržateľnej bezpečnostnej analýzy vývoja ľubovoľného objektu, ktorý sa chce aktívne zaujímať o svoj "osud". "Prognostika objektu riadenia, ktorý sa subjektom stať mieni."
T.j. participovať na svojom vývoji. Zvoliť jeho čo najsprávnejšiu variantu z množstva z celkového potenciálu jednotlivých variánt(matrice Objektívnej Predurčenosti)..miesto subjektívnych preduřčeností..urieknutí chápavejšími egosubjektami.
Viď Model DVTR a Teória pravdepodobnosti, prenejšie Modely mier neurčitostí.

JednoDucho povedané:
Ak sa CELKOVO situácia jedinca a/alebo kolektívu zlepšuje,
je na správnej "stope".
Ak sa zlepšuje neproporciálne len v jednotlivých parametroch(napr.financie, zdravie a v iných dôležitých(napr.rodina, emočný diskomfort) stagnuje, či sa dokonca zhoršuje, dostáva dotyčný stále viac "Jacobsových balíčkov"(The effect of a monkeys paw).

..alebo, ako sa hovorí:
"Každý dostane, čo chce"
..len či si praje naozaj to objektívne najsprávnejśie, čo najviac zodpovedá Jeho úmyslom..cieľom Najvyššieho

Preto ona známa modlidba:
"Bože daj mi múdrosť, no tak, aby som si nikdy neprial to, o čom páru nemám",
či
"Bože splň moje priania, no pomôž mi, aby som si neprial to , o čom páru nemám"

alebo doslovne:
"Otče nebeský, daj mi jesť plody stromu rozlíšenia dobra a zla,
že by som na oltári m´amonovom, sethanovom nezostal.. ovcou krvilačného Jhwh"(?!)

Přidat nový příspěvek